Nyheter

Fördjupat samarbete stärker Uppsalas klimatprofil

Vattenfall har tillsammans med Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson tagit ännu ett stort kliv mot ett fördjupat samarbete i Fyrislund. Vattenfall ska leverera ca 40 GWh (gigawattimmar) fjärrvärme och fjärrkyla till de fyra företagen. Samarbetet är grundat i drivkrafterna hållbarhet, innovation och kostnadsoptimering.
I slutet av 1960-talet etablerade Pharmacia sin verksamhet i Fyrislund i Uppsala i syfte att utöka sin läkemedelstillverkning. Idag är de stora aktörerna i området Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson och de har sedan tidigare ett samarbete med Uppsala kommun i form av en gemensam vision om bland annat utvecklingen av energiförsörjningen i området.
-Det har varit en spännande resa att utveckla samarbetet med dessa kunder som önskat bli mer aktiva i energisystemet. Tillsammans kan vi ytterligare förstärka Uppsalas positiva klimatprofil och bibehålla stadens position som ledande klimatstad på världskartan, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme Sverige.
Avtalet innebär att Vattenfall levererar fjärrvärme och fjärrkyla motsvarande 40 GWh (jämförbart med hushållsel till 8000 hem) till Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson. Förutom fjärrvärmeleveransen innehåller avtalet möjligheter för kunderna att bidra med överskottsenergi och flexibilitet.
-Avtalet är skräddarsytt för de förutsättningar som finns i Norra Fyrislund. Vi arbetar sedan tidigare med en digitalisering av fjärrvärmeleveranser och för att göra denna nya typ av samarbeten möjliga. Utgångspunkten är områdets systemnytta, som kan uppnås genom att vi hjälper våra kunder att själva både övervaka och styra sin leverans av fjärrvärme och fjärrkyla, säger Ulrika Jardfelt.
Bilden:
Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme Sverige.
Bild: Vattenfall