Nyheter

ABB möjliggör fjärrstyrd nedsänkbar fiskfarm i Norra ishavet

Ett nytt koncept för laxodling förväntas stärka Norges laxproduktion med tanke på en ökad efterfrågan samtidigt som en hög standard av säkerhet och kvalitet säkerställs.
Den digitala teknikledaren ABB har tagit hem ett kontrakt från Arctic Offshore Farming om att ström sätta den allra första havsbaserade fjärrstyrda nedsänkbara laxfarmen i Norra ishavet. ABB ska tillhandahålla ett omfattande paket med världsledande el-, automatiserings- instrumenterings- och telekomteknik som säkerställer maximal effektivitet och minimal miljöpåverkan.
Med en global marknadsvolym för lax som förväntas nå 4,5 miljoner ton per 2023, enligt en rapport från 2018 från Research and Markets, är Arctic Offshore Farming-projektet ute efter att hitta metoder att odla lax på ett mer hållbart sätt. De nedsänkta mjärdarna är mindre utsatta för den laxlus som har kopplats till en nedgång i laxproduktion i Norge, en av de största laxexportörerna i världen. Den havsbaserade laxodlingen i Norska havet – en del av Norra ishavet – utanför Troms fylke får mindre miljöpåverkan.
Regionen är mer utsatt för hårt väder och stora vågor än de traditionella laxodlingarna som ligger inne i fjorderna i regionen. För att motverka detta levererar ABB ett pontonballastsystem som säkerställer att fiskmjärdarna hålls stabila i det ogästvänliga Norska havet. ABB kommer också att designa styr- och övervakningssystem med sensorer och automatiseringsteknik, vilket innebär att mjärdarna kan fjärrstyras. Hela lösningen ska vara på plats under tredje kvartalet 2020.
Odlingen kommer också att anslutas till ABB AbilityTM, företagets digitala gränsöverskridande erbjudande för att samla in miljödata, inklusive meteorologiska förhållanden, havsströmmar, syrenivåer och vattentemperatur. Systemet övervakar också pH-värdet på olika djup samt mängden biomassa i mjärdarna.
– Det unika konceptet blir den perfekta plattformen när ABB ska visa upp sin vision om att bygga upp en hållbar och effektiv vattenbruksindustri säger Kevin Kosiko, chef för ABB Energy Industries. De obemannade fiskmjärdarna kommer att fjärrstyras från en foderanläggning som ligger 400 meter bort. Detta minskar behovet av mänsklig inblandning, något som minskar bränsle- och elförbrukningen och också möjliggör nya lösningar för havsbaserad och landbaserad fiskodling med fokus på fiskarnas hälsa, spårbarhet och livsmedelssäkerhet.

Bild: ABB