Nyheter

Volvo Cars deltar i banbrytande paneuropeiskt pilotprojekt för delning av säkerhetsdata

Volvo Cars går samman med andra biltillverkare, tjänsteleverantörer och nationella regeringar i ett banbrytande paneuropeiskt pilotprojekt för att dela trafiksäkerhetsdata genererat från bilar och infrastruktur. Syftet är att skapa säkrare vägar för alla.
Pilotprojektet drivs under ett gemensamt paraply av offentligt-privat partnerskap som kallas European Data Task Force. Detta sammanför några av Europas ledande biltillverkare, tjänsteleverantörer liksom ett antal medlemsländer i EU.
Parterna kommer att dela anonymiserad säkerhetsdata eller säkerhetstjänster baserad på datan med piloten via en molnbaserad plattform. Volvo Cars bidrar till pilotprojektet genom att tillhandahålla realtidsdata från sina branschförsta uppkopplade säkerhetsteknologier Hazard Light Alert och Slippery Road Alert.
Till exempel kan de deltagande biltillverkarna använda uppgifterna för att varna förare om potentiella faror längre fram på vägen, medan tjänsteleverantörer kan leverera sin data via sina levande trafiktjänster och till trafikservice som sköts av nationella vägmyndigheter.
Pilotprojektet som sträcker sig över landsgränser och varumärken på en ömsesidig grund, har det övergripande syftet att förbättra säkerheten i trafiken för alla. European Data Task Force grundades 2017 med det exakta syftet: att göra körningen säkrare för alla trafikanter genom att prioritera samhällsnyttan över monetära vinster.
Volvo Cars har uppmanat till en öppen och ömsesidig delning av anonymiserad säkerhetsdata under ett par års tid. 2017 sa företagets vd Håkan Samuelsson vid en konferens på Europakommissionen i Bryssel att delning av data mellan regeringar och biltillverkare är den rätta vägen att gå.
– Vi anser att denna typ av anonymiserad datadelning ska göras gratis, för allas bästa och för en bredare samhällsnytta. Det räddar liv, tid och skattebetalarnas pengar. Jag uppmanar andra biltillverkare och regeringar att arbeta tillsamammans med oss för att göra verklighet av denna typ av datadelning så brett som möjligt, säger Håkan Samuelsson.
Volvo Cars egna varningssystem tillåter Volvobilar att kommunicera med varandra och att varna förare i närheten om hala vägar och faror via ett molnbaserat nätverk. Båda tjänsterna introducerades för första gången 2016 och är tillgängliga för alla nya Volvomodeller i Europa.
Att dela trafikdata i realtid kan innebära ett stort lyft för den totala trafiksäkerheten och blir mer inflytelserik ju fler bilar som är anslutna. Sedan förra året har Volvo Cars och Volvo Trucks delat data för att varna förare om faror i närheten i Sverige och Norge.
– Ju fler bilar vi har som delar säkerhetsdata i realtid, ju säkrare blir våra vägar. Det är därför som European Data Task force är ett så betydelsefull initiativ. Vi hoppas att få med ännu fler partners som delar vårt engagemang, säger Malin Ekholm, chef för Volvo Cars säkerhetscentrum.
European Data Task Force omfattar följande organisationer:
EU: Holland, Ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning i Spanien, Ministeriet för inrikesfrågor La Subdirección General de Gestión de la Movilidad DGT; Finland, Transport- och kommunikationsbyrån TRAFICOM; Tyskland, Förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur och Luxemburg, Ekonomiministeriet.
Tjänsteleverantörer: HERE Europe B.V. och TomTom Traffic B.V.
Biltillverkare: BMW AG; Ford Smart Mobility Ltd; Mercedes Benz; Volvo Cars
Bild: Volvo Cars