Nyheter

SCA köper 10000 hektar skog i Estland

SCA har förvärvat Forestum Group AB, ett svenskt bolag som äger skogs- och marktillgångar i Estland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen uppgick till cirka 420 miljoner kronor, 39 miljoner Euro, på skuldfri bas.
Forestum Group är ägare till ett estniskt bolag med totalt 10 300 hektar mark på öarna Dagö och Ösel. Av detta är 8 800 hektar skogsmark med ett virkesförråd på ca 1 300 000 kubikmeter.
SCA förvärvade nyligen även 10 000 hektar skog i Lettland.
– Vi har för avsikt att växa som skogsägare i Baltikum, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. De baltiska länderna är en naturlig del av vår råvarubas och vi är sedan länge verksamma som virkesköpare i området. En egen skogsresurs stärker vår verksamhet i regionen.
SCA har den 3 juni förvärvat 93 procent av aktierna i Forestum Group AB av de större ägarna i företaget och kommer att erbjuda köp av återstående aktier av minoritetsägarna. Summan 420 miljoner gäller 100 procent av aktierna.