Nyheter

Konkurserna minskar för första gången på 12 månader

Under maj gick 579 aktiebolag i konkurs. Det är en svag minskning med fyra procent och första gången konkurserna minskar på 12 månader. Totalt drabbades 2 300 anställda av månadens konkurser, en ökning med 38 procent. Störst konkurs blev Q-gruppen Bygg AB, samtidigt som fler byggbolag hittas bland månadens största företagskonkurser.
Maj blir första månaden på ett år där konkurserna i Sverige minskar. Hittills i år har dock 2 589 aktiebolag registrerats i konkurs, vilket kan jämföras med 2 514 samma period förra året. På årsbasis har konkurserna ökat med tre procent.
– Maj är en månad med många företagskonkurser och även i år har nästan 600 aktiebolag gått i konkurs. Men jämfört med tidigare år ser vi dock en svag minskning vilket är positivt, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.
Den största konkursen denna månad är Q-gruppen Bygg AB i Stockholm. De hade en omsättning på hela 637 miljoner och har på egen begäran ansökt om konkurs. Q-gruppen Bygg är även den största arbetsgivaren med 91 anställda.
Den nästa största konkursen är Hälsingestintan AB i Vällingby, inklusive fyra dotterbolag. De hade en samlad omsättning på över 200 miljoner. Bolaget verkade inom svenskt kött och har under senare år uppmärksammats för sitt mobila slakteri. Bland månadens största konkurser finns även många bolag inom byggbranschen.
Totalt drabbades 2 300 anställda av konkurser denna månad, en ökning med 38 procent. Den genomsnittliga omsättningen på månadens konkursade företag var 6,5 miljoner.
Geografiskt sett ökar konkurserna i 11 län sett till årets första fem månader. Störst procentuell ökning finns i Jämtland (53%), Blekinge (50%) och på Gotland (33%). Stockholm fortsätter att uppvisa kraftiga ökningar, från 810 till 962 konkurser. En ökning med 19 procent på årsbasis. Både i Västra Götaland (-7%) och Skåne (-14%) minskar konkurserna. Bäst går det för Norrbottens där konkurserna har minskat med 47 procent hittills i år.
Bild: Creditsafe