Nyheter

Stormig kraftmarknad – men små prisändringar

Politiska vibrationer, handelskriget mellan USA och Kina och produktionen av förnybar energi sätter sin prägel på elpriserna den här veckan. Det här skriver Entelios.

Omständigheterna bidrar till en viss nedgång i spotpriset, annars var det en överraskande liten rörelse på terminsmarknaderna. På kort sikt ser påfyllningen av vatten och mycket vindkraft ut att prägla kraftmarknaden medan de politiska och ekonomiska nyheterna har potential att styra de mer långsiktiga priserna.

Kaos i Storbritannien skapar oro
Politiskt är det EU-valet som kan få störst inverkan på elpriserna framöver. Såväl blocken på högersidan som blocken på den gröna sidan har vunnit ökat stöd. Speciellt de sistnämnda kan få stort inflytande på europeisk energipolitik under de kommande åren och prägla hastigheten på nedmonteringen av fossil kraftproduktion.

Samtidigt är Storbritannien i full färd med att hitta en ny premiärminister. Brexit gör att detta kan skapa ännu mer oro på marknaden.

Osäkerhet på råvarumarknaden
Makroekonomiskt präglar handelskriget allt från aktiekurser och räntor till råvaror. Osäkerheten är väldigt stor. Dåliga nyckeltal från ekonomin bidrar också till att öka den här osäkerheten.

Meteorologerna förväntar sig fler lågtryck i Norden. Detta innebär rikligt med nederbörd. Men man förväntar sig även rikligt med vindkraft både i Norden och i Nordeuropa.

Små rörelser
På spotmarknaden ser vi en rörelse nedåt. Spotpriset är nu under nivån i Tyskland. Detta gör att flödet av kraft har vänt från import av el till Norden till att vi exporterar el till kontinenten. Detta bromsar förbättringen av resursbalansen en smula, men är även ett tecken på att det råder mer press på de nordiska priserna.

Bild: Bixia