Nyheter

Förbifart Billsta

Förbifart Billsta – projektet som öppnade vägen för såväl fiskvandring som nya samarbeten. I dagarna samlades sakkunniga och intresserade från hela landet för att dra lärdomar när Life-projektet Triple Lakes, som Förbifart Billsta är en del av, summerades med ett slutseminarium efter fem år.
Kjell Leonardsson, universitetslektor vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet var en av deltagarna som besökte Billstaån för att ta del av erfarenheterna. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten tar han fram en handbok för upp- och nedströmsvandrande fisk.
– Jag är positivt överraskad av det jag sett, både i den nedre och övre delen av ån. Det faktum att det redan efter så kort tid har gått upp så pass mycket fisk är ett bevis på att det fungerar och skulle kunna fungera även på andra ställen.
Syftet med handboken som Kjell Leonardsson håller på att ta fram är att beskriva hur man på bästa möjliga sätt hittar lösningar för upp- och nedströmsvandrande fisk.
– Det är helt uppenbart att lösningarna måste bli platsspecifika, precis som man gjort här i Billstaån. Det finns inte en typ av fiskväg som fungerar överallt. De tre omlöpen här har lösts på bästa sätt utifrån de förutsättningarna som finns, det är det alltihop handlar om, säger Kjell Leonardsson.
500 harrar första våren
Billstaån rinner mellan sjöarna Näkten och Storsjön, i Hackås, Bergs kommun. I ån har Jämtkraft byggt tre omlöp (bäckar som rinner förbi kraftverken och som gör att fiskarna fritt kan simma förbi) vid kraftstationerna i Billsta och Strömbacka samt vid regleringsdammen i Näkten. Den äldre intagsdammen i Ävjan har rivits ut. Hösten 2017 var arbetet klart och redan den första säsongen gick det upp 500 harrar och ett femtiotal öringar. För första gången på 100 år kan nu fisken vandra upp och ner i den 2,5 kilometer långa strömsträckan.
– Jag skulle sammanfatta projektet som helt lyckat. Det finns ingenstans som det inte blivit bra. Helt otroligt. Jag är mest nöjd med att vi har haft så stor uppgång av fisk, vi hade nästan 100 öringar hösten 2018. Samarbetet mellan alla som varit med, framförallt mellan fiskevårdsområdet och Jämtkraft, har fungerat väldigt bra. Utan engagemanget och kunskapen hos personalen på Jämtkraft hade det här inte blivit av, säger Hans-Erik Andersson, ordförande i Storsjön Berg Fiskevårdsområde.
Samarbete utöver det vanliga
Det var Storsjön Berg Fiskevårdsområde som tog initiativet till fiskvandring i Billstaån. Samtalen med fiskevårdsföreningens ordförande Hans-Erik Andersson blev upprinnelsen till ett samarbete över traditionella gränser mellan; Jämtkraft som affärsdrivande bolag, fiskevårdsområdet som ideell förening, Naturskyddsföreningen som intresseorganisation och Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.
Länsstyrelsen i grannlänet Västerbotten jobbar med det stora Life-projektet ReBorN. De kom till slutseminariet och Billsta för att utbyta kunskap och ta del av erfarenheterna.
– Det jag framförallt tar med mig härifrån är engagemanget och samarbetet, från fiskevårdsområdet och Länsstyrelsen och kanske främst från kraftbolaget, det tror jag kommer att bli en viktig del i framtiden. Vatten är vår viktigaste naturresurs och man måste förvalta den väldigt väl och då är det otroligt viktigt att få med kraftbolagen, säger Anders Persson, koordinator för ReBorN.
Genom projektet ReBorN ska 200 kilometer vattendrag i Västerbotten och i Norrbotten återskapas. Mer naturliga och varierande miljöer ska skapas, med fler ståndplatser och fungerande lek- och uppväxtområden.
Långt över förväntan
Syftet med det femåriga Triple lakes projektet som nu är på väg att avslutas har varit att förbättra vattenmiljön i sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. Stefan Stambej har varit delaktig i projektet från början och var Jämtkrafts projektledare för Förbifart Billsta.
– Första året gick det upp 500 harrar, det kunde vi inte ens tro i vår vildaste fantasi. Det var en milstolpe i projektet. Vi ser även att svagsimmande arter som kommer upp i ån och det visar att vi har lyckats funktionsmässigt med våra delar. Samarbetet med Länsstyrelsen har varit bra, det har varit lärdomar för både dom och oss för hur man kan prata och diskutera kring de här sakerna framöver, säger Stefan Stambej.

Bild: Jämtkraft