Nyheter

Slitevind AB investerar i ökad produktion

Slitevind AB investerar i tre steg cirka 43,5 MSEK i ökad produktion om cirka 16 GWh. När avtalet är fullföljt per 2020-01-01 uppnår Slitevind en beräknad normalårsproduktion om cirka 280 GWh.

Slitevind har idag ingått avtal med Balingsta Energi AB, Agro Maskin Förvaltning AB, Böksta Gård AB, Bema Vind AB och Balingsta Sandberg AB om förvärv av totalt cirka 20% andel i vindkraftparken Näsudden Väst på Gotland med driftbolaget Näsudden Väst Administration AB. Näsudden Väst omfattar 10 st Vestas V90 från 2012 med en normalårsproduktion om cirka 82 GWh. Slitevindkoncernen äger sedan tidigare cirka 20% i Näsudden Väst och blir efter genomfört förvärv största ägare i projektet.

Den totala investeringen uppgår till cirka 43,5 MSEK och motsvarar cirka 16 GWh normalårsproduktion vilket ger en multipel om cirka 2,70 SEK/kWh.

Investeringen, som sker i flera steg, finansieras med eget kapital och banklån. Bolaget tillträder idag 2019-05-29 motsvarande cirka 5% andel och 4 GWh produktion, 2019-06-30 tillträdes cirka 3,5% andel och 3 GWh produktion.

Sista delen om cirka 11,5% andel och 9 GWh produktion tillträdes senast 2020-01-01 och är villkorad av att Bolaget beviljas bankfinansiering motsvarande minst 60% av investeringen.

VD Jonas Dahlström kommenterar:

– Vi är mycket nöjda med att kunna öka vårt ägande i Näsudden Väst, ett område vi känner väl och som har ett av Sveriges bästa vindlägen. Att öka ägandet i projekt där vi redan är delägare är mycket rationellt ur ett resursperspektiv för Bolaget. Investeringen sker till en multipel om cirka 2,70 SEK/kWh vilket ger förutsättningar för långsiktig lönsamhet.