Nyheter

Ny teknik ska rena det gamla BT Kemiområdet

Det blir genom ny teknik – termisk behandling in situ – som det före detta BT Kemiområdet i Teckomatorp ska saneras. Idag tog Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslutet att Geoserve AB får uppdraget att sanera den södra delen av det före detta BT Kemiområdet.
– Det ska bli väldigt skönt att få komma igång med saneringen av det södra området. Jag ser fram emot att Teckomatorpsborna äntligen ska få lägga denna stora miljöskandal bakom sig, säger Birgit Landquist (C), ordförande i styrelsen för BT Kemi Efterbehandling. Vi var en enig styrelse som tog beslutet.
Geoserve AB använder sig av en teknik som innebär att jorden renas utan att först behöva grävas upp. Med hjälp av stora nerborrade doppvärmare förångas föroreningarna ur marken, för att sedan samlas upp i filter ovan jord. Tekniken, kallad termisk behandling in situ, har tidigare använts för att rena förorenad mark i både Sverige och utomlands med mycket gott resultat.
En stor fördel med in situ-metoden är att störningarna för Teckomatorpsborna och belastningen på miljön blir avsevärt mindre jämfört med en teknik som innebär att föroreningarna ska grävas upp och köras från området i lastbilar.
– Det kommer att både bullra och lukta ändå, men i väldigt begränsad omfattning. Vi hoppas att det sista kapitlet om BT Kemi ska gå så smidigt för Teckomatorpsborna som möjligt, säger Helena Svensson, projektledare för BT Kemi Efterbehandling.
Upphandlingen som föregått dagens beslut har genomförts i två steg. Först en prekvalificering som har avgjort vem som får lägga anbud och därefter själva anbuden där olika saneringsmetoder har presenterats. Saneringen kommer att genomföras under åren 2020 och 2021 och Naturvårdsverket har beslutat om ett bidrag på strax över 150 miljoner kronor för att slutföra den.
– Vi kan konstatera att det har varit en bra upphandlingsprocess med många anbud i tuff konkurrens. Det vi presenterar idag är en lösning som vi tror mycket på och som innebär flera miljömässiga fördelar för Teckomatorpsborna, säger Stefan Larsson, projektchef för BT Kemi Efterbehandling tillika kommunchef i Svalövs kommun.
– Efter en långdragen process närmar vi oss slutfasen och detta gör att Teckomatorp och Svalövs kommun en gång för alla kan lägga BT Kemi och dess negativa inverkan, bakom sig. Nu kan vi fullt ut fokusera på utvecklingen av Teckomatorp och resten av kommunen, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
Enligt Lagen om offentlig upphandling råder nu en spärr för tecknande av avtal. Tidigaste möjlighet att skriva avtal är den 11 juni.
BT Kemi AB producerade ogräsbekämpningsmedel i fabriken i Teckomatorp mellan åren 1965 och 1977 och orsakade då Sveriges första stora miljöskandal. På det norra området grävde företaget ner tunnor och det södra området är platsen för de gamla fabriksbyggnaderna. Den norra delen av området stod färdigsanerad 2009 och utgör sedan dess det omtyckta rekreationsområdet ”Vallarna”.
Bild: Svalövs kommun