Nyheter

Ägandet av Blaiken och Solberg förändras

Skellefteå Kraft och Fortum äger två vindkraftparker gemensamt. Nu föreslås en förändring av ägandet som gör Skellefteå Kraft till ensam ägare till Blaiken vindkraftpark och Fortum bli ensam ägare till Solberg vindkraftpark.
Skellefteå Kraft och Fortum inledde ett samarbete 2010 och bildade det gemensamma bolaget Blaikenvind AB för att bygga en vindkraftpark i Blaikenområdet utanför Storuman i Västerbotten. Parken, som består av 99 vindkraftverk, byggdes i fyra etapper och är en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa.
Samtidigt som den sista etappen av Blaiken vindkraftpark färdigställdes inledde energibolagen ytterligare ett samarbete i bolaget Solberg Vindkraftpark AB för att bygga 22 vindkraftverk i Solberg, på gränsen mellan Västerbottens och Västernorrlands län. Parken stod klar 2018.
Nu har bolagen kommit överens om att dela upp tillgångarna mellan bolagen och renodla ägandet. Skellefteå Kraft föreslås bli ensam ägare till Blaiken vindkraftpark och Fortum föreslås bli ensam ägare till Solberg vindkraftpark Förutsatt att affären godkänns av Skellefteå kommunfullmäktige så kommer den att genomföras vid halvårsskiftet
– Samarbetet med Fortum har varit fruktsamt och givit många synergier. Skellefteå Kraft ser en fortsatt expansion för landbaserad vindkraft på den nordiska marknaden och genom att renodla ägandet av dessa parker skapar det möjligheter för både oss och Fortum att agera utifrån de olika företagens vilja och inriktning i framtidens vindkraftbransch, säger Stefan Skarp, affärsenhetschef vindkraft vid Skellefteå Kraft.
– Tack vare det goda samarbetet med Skellefteå Kraft är vi delägare i två stora vindkraftparker med bra vindförhållanden i Sverige. Det renodlade ägandet ger oss nya möjligheter att se över hela vår Nordiska vindkraftsportfölj, säger direktören för Fortums vindkraftsenhet Joonas Rauramo.
Bilden:
Blaiken vindkraftpark.
Foto: Skellefteå Kraft