Nyheter

Kompakt, även med de högsta säkerhetskraven

Med SLS 518 utökar Leuze electronic sin produktlinje för SLS-serien med single beam-baserade
säkerhetsenheter med en kompakt och ekonomisk typ 4-modell. Den är särskilt väl lämpad för åtkomst och driftpunktsskydd i trånga utrymmen i verktygsmaskiner, transportband och yftteknik såväl som inom förpackningsindustrin.
Figur: SLS 518 single beam-säkerhetsfotocell för installation i begränsade utrymmen
Med typ 4 SLS 518 single beam-säkerhetsfotocell i IP67 plasthus så presenterar Leuze electronic en modell
som tack vare sin kompakta inkapsling i en M18 cylindrisk konstruktion är särskilt lämpad för montering i
trånga utrymmen.
Den kan enkelt och flexibelt integreras i ett stort antal tillämpningar via en M12-kontakt.I
kombination med MSI-TRM-övervakningsenhet bildar SLS 518 typ 4 skyddsutrustning för tillämpningar som
kräver SIL 3 (Safety Integrity Level) eller PLe (Performance Level). Design med infrarött ljus LED eller
rödljuslaser finns tillgängliga för olika applikationer. Speciellt för kortare arbetsområden är den infraröda
modellen en kostnadseffektiv lösning av typ 4 på grundnivå.