Nyheter

Här ska alla plastförpackningar från svenska hushåll sorteras

Nu står den klar, Europas största och effektivaste anläggning för sortering av plastförpackningar. Drygt 150 gäster var på plats när anläggningen i Motala invigdes. Här kan alla plastförpackningar från de svenska hushållen sorteras, helt automatiskt.
Anläggningen drivs av Svensk Plaståtervinning som tidigare hette Plastkretsen. Den har kostat 265 miljoner kronor att färdigställa och är finansierad av branschen, dvs de företag som omfattas av producentansvaret för plastförpackningar.
Svensk Plaståtervinning har en tydlig vision – alla plastförpackningar på den svenska marknaden ska återvinnas och bli nya plastprodukter. Med Europas största och effektivaste anläggning för plaståtervinning tar företaget ett stort steg i rätt riktning.
– Plast är ett fantastiskt material som gör vårt samhälle möjligt på så många sätt, men vi vet också att plast som inte återvinns är slöseri med våra gemensamma resurser. För att vi ska kunna använda plast i framtiden krävs en ansvarsfull och effektiv insamling och återvinning. Nu har vi förutsättningarna för att ta tillvara plastens värde som återvunnen råvara fullt ut, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.
Plastsprånget 2025 – ett nytt initiativ
Drygt 150 personer var på plats vid invigningen, bland annat företrädare för branschen, myndigheter, intresseorganisationer, akademin, leverantörer, kunder och politiker. Efter rundvisning i anläggningen med tillhörande utställning bjöds det på lunch och paneldiskussion i Motala Stadspark.
I paneldiskussionen, som leddes av IVL:s avfallsexpert och regeringens utredare Åsa Stenmarck, deltog bland annat Anders Fröberg, vd Borealis och styrelseordförande i IKEM samt ledamot i Svenska Plaståtervinnings styrelse.
– Invigningen av den nya anläggningen innebär att vi nu har kapacitet att ta emot alla plastförpackningar från samtliga svenska hushåll. Det är ett viktig steg och ett av många initiativ från plastbranschen för att sluta kretsloppet för plast, säger Anders Fröberg.
Under paneldebatten enades deltagarna om att, tillsammans med Svensk Plaståtervinning, arbeta för att nå EU:s återvinningsmål fem år innan utsatt tidplan. Redan till årsskiftet 2019/2020 ska aktörerna presentera en åtgärdsplan för att nå det ambitiösa målet.
Svensk Plaståtervinning AB ägs av IKEM, SPIF, Dagligleverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. Tillsammans med de fyra övriga materialbolagen (Metallkretsen, Pressretur, Returkartong och svensk Glasåtervinning) äger Svensk Plaståtervinning FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).
Foto: Svensk Plaståtervinning