Nyheter

Richard McCarthy – ny Teknisk Chef på Linotol

Linotol har anställt Richard McCarthy som Teknisk Chef. Richard är utbildad civilingenjör vid KTH och har en licentiatexamen på forskarnivå. Tidigare har Richard arbetat på Skanska och RISE CBI Betonginstitutet där han senast haft en roll som Affärsutvecklingschef.
Richard är sedan 2011 VD för Betongföreningen (The Swedish Concrete Association), ett uppdrag som han fortsättningsvis kommer ha parallellt med rollen som Teknisk Chef hos Linotol.
– Det ska bli spännande och intressant att åter komma tillbaka till entreprenadbranschen.
– Linotols tillväxt i sig är intressant och den satsning man gör både på verksamhet och teknisk utveckling känns roligt att få var med om, säger Richard McCarthy.
I rollen som Teknisk Chef kommer Richard utöver ansvar och utveckling av dimensioneringsprogram för betonggolv även att arbeta med forskning och utveckling av Linotols produkter och tjänster för den nordiska marknaden.
– Richard fyller en viktig och strategisk funktion i vår strävan att utveckla våra golvlösningar och förstärka kundnyttan, säger VD Tom Istgren.
Richard påbörjar sin tjänst på Linotol i augusti