Nyheter

Green Cargo och SSAB samarbetar för ökad säkerhet

Tillsammans med SSAB i Borlänge har Green Cargo startat ett samarbete för att förbättra arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inne på SSABs verksamhetsområde. Och det är genom samarbete, gemensamt ägandeskap och ansvar det ska ske.
Bakgrunden är flera allvarliga incidenter mellan tåg och truck, men även mellan tåg och andra trafikanter på SSABs verksområde i Borlänge.
– Hittills har ingen allvarlig händelse inträffat, men det skulle kunna göra det och då kan det gå väldigt illa. Det vill vi absolut inte ska hända och därför satte vi i ledningen oss ner med Green Cargo´s ledning i vintras för att diskutera vad och hur vi kan göra för att det inte ska ske, men också för att förbättra vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Ingen ska komma till skada på jobbet, utan alla ska återvända hem lika friska som de var när de kom till arbetet, säger Mia Eriksson, plats- och produktionschef på SSAB Borlänge.
– Säkerhetsarbetet är en av de viktigaste hörnstenarna i vår värdegrund och ingår som en självklar del i våra värderingar. Därför ser vi inom Green Cargo det som självklart och nödvändigt att samarbeta för en kontinuerligt bättre arbetsmiljö, säger Markus Gardbring, chef för Operations inom Green Cargo.
Gemensamma riskbedömningar och veckomöten
Resultatet av mötet mellan Green Cargo´s och SSAB´s ledningar blev ett antal aktiviteter som bygger på samarbete, gemensamt ägandeskap och ansvar. En åtgärd är att Green Cargo´s och SSAB´s personal tillsammans identifierar risker och gör riskbedömningar med fokus på arbetssätt.
– En nyckel för att det ska lyckas är att vi gör det riskbedömningar tillsammans, att vi som bolag har samma bild och uppfattning om hur det ser ut och vad vi måste göra, säger Mia Eriksson.
För att kunna följa upp de avvikelser som kommer har man beslutat att införa gemensamma veckomöten där Green Cargo och SSAB tillsammans går genom avvikelser som är kopplade till arbetsmiljö och säkerhet. Här handlar det om att säkerställa att man har möjlighet att hantera de gemensamma frågorna.
Samtliga aktiviteter startar under våren och kommer att utvärderas i höst.
Bild: LKAB