Nyheter

10-årsjubileum för Sveriges värdskap för ESS

Den 28 maj 2009 beslutade europeiska forskningsministrar att materialforskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) skulle förläggas till Lund, med Sverige och Danmark som värdländer.
Vid dagens jubileumsfirande i Stockholms deltog representanter från Utbildningsdepartementet, Näringslivsdepartementet, Vetenskapsrådet, Vinnova, universitet och näringsliv. Bland talarna fanns Allan Larsson, tidigare finansminister och Sveriges chefsförhandlare för ESS, liksom professor Lars Börjesson, ordförande för ESS Council och en av de tongivande svenska forskarna i arbetet för att få ESS till Sverige.
Det var ett historiskt beslut som fattades i maj 2009: för första gången skulle en stor internationell forskningsanläggning byggas och drivas på svensk mark. Sedan dess har Sverige som värdland hållit i taktpinnen för det komplexa projektet, där 13 europeiska medlemsländer gått samman för att tillsammans bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla i Lund.
ESS är en flervetenskaplig forskningsanläggning som kommer att bidra till att lösa samhällsutmaningar inom områden som klimat, miljö och hälsa. För att skapa optimala förutsättningar för svenska forskare och industrin att använda forskningsanläggningen antog Sveriges riksdag förra året en särskild ESS-strategi.
– Att en internationell världsledande forskningsinfrastruktur som ESS lokaliseras till Sverige har enorm betydelse för svenska forskare och företag, säger Elin Swedenborg, departementssekreterare på Utbildningsdepartementet. Sverige arbetar aktivt för att maximera nyttan av ESS i syfte att befästa Sveriges position som innovativ kunskapsnation, bland annat beslutade regeringen nyligen att etablera ett nationellt ESS-kansli.
För att fira 10-årsjubiléet av Sveriges värdskap för ESS samlades i dag representanter från departement, myndigheter, lärosäten och näringsliv på World Trade Center i Stockholm. Bland gästerna fanns Lars Leijonborg, Sveriges forskningsminister när beslutet togs. Allan Larsson, då svensk chefsförhandlare för ESS, berättade hur hans team genom hårt arbete och många små steg i förhandlingsprocessen med Sverige och Europa vann gehör för att Lund var rätt plats för ESS.
– När ESS står klar, kan Lund bli det som en amerikansk forskare kallade ”a scientific capital”, säger Allan Larsson, tidigare finansminister och chefsförhandlare för ESS. Bra för vetenskapen och bra för svensk ekonomi: för varje krona Sverige investerar i ESS kommer två kronor från andra länder.
I samband med beslutet inleddes ett omfattande arbete med att definiera ESS avancerade tekniska design, säkra stöd och finansiering från medlemsländerna – såväl i form av finansiella bidrag som teknisk utrustning utvecklad och framtagen på forskningsinstitut i dessa länder, designa och fastställa instrumentsviten, samt påbörja bygget av de 23 byggnader som ingår i forskningsanläggningen.
Chalmersprofessorn Lars Börjesson, i dag ordförande för ESS Council, har länge spelat en nyckelroll i arbetet med att förverkliga ESS i Lund. Tillsammans med andra skandinaviska forskare började han redan år 2000 arbeta för att få med sig resten av forskar-Europa och politikerna i att utse Sverige och Danmark till värdländer.
– Svenskarna kan vara stolta över sitt värdskap; Sverige har som värdland bidragit till att ESS enligt plan är färdigställt till 58%, säger Lars Börjesson, ordförande för European Spallation Source ERIC Council. I samarbete med hundratals forskare och ingenjörer runt om i medlemsländerna arbetar ESS målmedvetet för att bygga en anläggning i världsklass till gagn för framtida forskning.
ESS är ett av Sveriges största pågående byggen, där byggnadsarbetare och ESS installatörer arbetar sida vid sida för att anläggningen ska vara redo att öppna för forskning 2023. Att bygga stora internationella forskningsanläggningar är komplicerat och tidskrävande; till exempel invigdes frielektronlasern European XFEL i Hamburg 2017 efter en byggtid på åtta år, medan ESS beräknas öppna efter nio års byggnation.
2019 är ett mycket intensivt år för ESS, med en markant ökning av installationsarbeten i olika delar av forskningsanläggningen. Under året fortsätter leveranserna och installationerna av teknisk utrustning från de europeiska medlemsländerna, bland annat Frankrike, Italien och Spanien.
Bild: Gerd Altmann