Nyheter

Världens första solcellsdrivna vätgastankstation invigs i Mariestad

Mariestads kommun blir först i världen med att öppna en off-grid soldriven vätgastankstation. Den 28 maj invigs tankstationen och i samband med det arrangeras ett seminarium med fokus på förnybara energisystem.
Många talar om framtidens fossilfria samhälle med högteknologiska off grid-lösningar för självförsörjande energisystem, minskad sårbarhet, ökad IT-säkerhet, med en trogen leverantör som levererar varje dag – solen. Mariestads kommun går från ord till handling och arbetar intensivt med omställningen från traditionell tillverkningsindustri till en hållbar framtid med nya arbetstillfällen.
– Att en förhållandevis liten kommun som Mariestad har lyckats etablera världens första anläggning för soldriven vätgasproduktion beror på en kombination av visionärt kommunalt ledarskap, politisk enighet, mod, handlingskraft med en tydlig målsättning att skapa nya arbetstillfällen, berättar utvecklingsstrateg Susanné Wallner.
Utöver den solcellsdrivna vätgastankstationen pågår flera spännande satsningar och projekt inom ramen för ElectriVillage. Nästa steg är byggnationen av en ny förskola med soldriven vätgas.
Klockan 13.00 startar invigningen vid vätgastankstationen på Sörgårdsvägen 1 i Mariestad och den väntas pågå drygt en timma inklusive underhållning.
Seminarium För att lyfta frågan nationellt och hur påskynda en omställningsplan arrangeras även ett seminarium i samband med invigningen.
– Vi hoppas att vårt exempel kommer visa på att vi kan skala upp off-grid fossilfria mikronätslösningar i hela landet och även bistå till framgångsrik svensk industriutveckling och miljöteknikexport. Den 28 maj bjuder vi in nyckel­personer för att få det att hända, säger Johan Abrahamsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.
Bild: Mariestads kommun