Nyheter

”Viktigt att staten äger och brukar skog”

– Skogen skapar jobb och är en del av lösningen mot fossilfrihet. Ett hållbart och aktivt skogsbruk ger oss unika förutsättningar att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle med mer biobaserade drivmedel och produkter.
Det säger näringsminister Ibrahim Baylan inför sitt besök hos Sveaskog i Umeå på fredagen.

Skogsnäringen som helhet sysselsätter över 70 000 personer och i flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen. Drygt 50 procent av Sveriges yta är skogsmark, det är större än hela Storbritannien, och har ett värde på över 90 miljarder euro.
– Skogsnäringen är viktig för Sverige. Särskilt som regeringen satt ett miljömål om att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I den förändringen behövs den förnybara råvaran från skogen. Det är vårt gröna guld, säger Anette Waara, marknadsområdeschef Sveaskog.
Växande skog binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Genom att ersätta produkter av kol och olja med produkter av träd från hållbart brukade skogar stannar koldioxiden i marken och stoppas från att öka den globala uppvärmningen. Sveaskog brukar skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks – både nu och för framtida generationer.
– Sverige och svensk skogsindustri har unika förutsättningar att vara med och driva utvecklingen mot en bioekonomi – här finns naturresurser, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle, säger näringsminister Ibrahim Baylan.
Statliga Sveaskog är Sveriges största skogsägare och har cirka 850 medarbetare runt om i landet.
Under fredagen den 24 maj besöker näringsministern företagets kontor i Umeå. Besöket startar cirka kl 14.15 och pågår i ungefär en timme.
Bilden:
Näringsminister Ibrahim Bayland besöker Sveaskog i Umeå under fredagen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet