Nyheter

Sverige främst i Europa med patent inom Industri 4.0

Sverige är det land i Europa som ansöker om flest internationella patent inom Industri 4.0. Även globalt sett står Sverige i framkant och placerar sig på en femteplats efter USA, Kina, Sydkorea och Japan.
En klar majoritet av ansökningarna från Sverige rör kärnteknologi, där Ericsson helt dominerar, medan avsevärt färre rör möjliggörande teknik (såsom AI och geo-positionering) och tillämpande teknik för exempelvis personlig utrustning eller infrastruktur. Det visar statistik som PRV sammanställt.
Med drygt 2600 internationella patentansökningar (så kallade PCT-ansökningar) inom Industri 4.0 från 2010 och framåt placerar sig Sverige på en femteplats av alla världens länder. Sverige är dessutom största sökandeland i Europa. Drygt var fjärde europeisk ansökan kommer från Sverige. Totalt kommer 3,9 procent av de internationella ansökningarna inom Industri 4.0 från svenska sökanden. Detta ska jämföras med att 1,8 procent av alla ansökningar, oavsett teknikområde, kom från svenska sökanden i samma tidsperiod.
Antalet internationella patentansökningar inom Industri 4.0 från svenska sökanden har också en stark tillväxt på drygt 25 procent under samma tidsperiod, vilket ska jämföras med Europas dryga 10 procent eller drygt 21 procent globalt sett.
Faktum är dock att utan Ericssons bidrag skulle Sverige tappa många placeringar. Med 83 procent av ansökningarna under tidsperioden 2010-2016 dominerar Ericsson helt Industri 4.0-patenten bland svenska företag.
– Vi misstänker att det finns en outnyttjad potential hos mindre företag som utvecklar olika tillämpningstekniker och vill satsa internationellt. Med tanke på att den globala konkurrensen ökar hela tiden, inte minst från Asien är det angeläget att höja kunskapsnivån om immateriella tillgångar och hur man skyddar dem, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.
En klar majoritet av de internationella ansökningarna från Sverige inom Industri 4.0 rör kärnteknologi, det vill säga innovationer inom datakommunikation, hårdvara och mjukvara. De senaste åren har antalet ansökningar för kärnteknologi legat runt 500 medan ansökningarna inom möjliggörande teknik (såsom AI, geo-positionering och säkerhetsteknik) legat runt 200, samt tillämpande teknik (för exempelvis personlig utrustning, fordon och infrastruktur) endast runt 100.
Om statistiken och Industri 4.0:
Statistiken över patentansökningar inom Industri 4.0 är sammanställd av PRV och bygger på data från offentliga internationella patentansökningar (så kallade PCT-ansökningar) inlämnade i tidsperioden 2010-2016. Med Industri 4.0 menas att tekniska anordningar, ting eller processer kopplas upp mot internet i syfte att anpassa, kontrollera eller styra anordningen för att förbättra dess prestanda. På samma sätt som de tre tidigare industriella revolutionerna kan den fjärde förväntas få stor påverkan på människors vardag och livsbetingelser. Mycket förenklat kallas Industri 4.0 även Internet of Things. Översiktligt kan Industri 4.0 delas in i tre huvudområden: Kärnteknologi, möjliggörande teknik och tillämpningstekniker.