Nyheter

Svenska klimatinnovationer på framfart

Det går inte längre att blunda för den globala uppvärmningen som världen står inför. Flera komplexa klimatproblem behöver lösas omgående. Ett stort antal svenska miljöteknikbolag jobbar därför dag och natt med olika innovationer som ska göra vår värld bättre.
– Det finns några riktigt starka klimathjältar i Sverige som har utvecklat otroligt bra teknik som för arbetet framåt, säger Otto Werneskog, VD på Pumped Hydro Storage.
En av de hetaste frågorna i klimatdebatten rör förnybar energi. Människor har vant sig vid en viss standard och konsumerar el utefter det. På stor bekostnad av klimatet. 97 procent av klimatforskarna är överens – den globala uppvärmningen är ett faktum och det krävs snabba åtgärder för att minska människors påverkan på klimatet. Flera företag har insett detta och arbetar för att ta fram tekniska lösningar och innovationer för att människor ska kunna fortsätta leva utefter samma standard som tidigare. Här är några svenska exemplen på företag som arbetar med klimatfrågan:
Azelio har funnits sedan 2008 och har en unik teknologi för termisk energilagring med styrbar elproduktion, vilket möjliggör hållbar el under dygnets alla timmar till en låg kostnad. 1,2 miljarder människor saknar tillgång till el, vilket är en förutsättning för samhällsutveckling, och mer än dubbelt så många saknar tillförlitlig elförsörjning. Dessa områden har gjort sig beroende av diesel, vilket är både dyrt och genererar stora utsläpp.
– Vi finns för att förändra energimarknaden och ge förutsättningar för att samhällen ska fungera och utvecklas på ett hållbart sätt. Det gör vi genom att skapa nya möjligheter för områden som tidigare har saknat hållbara och kostnadseffektiva alternativ för tillgång till elektricitet. Vårt närliggande mål är att verifiera produkten i Marocko i slutet av 2019 och därefter etablera oss på den globala marknaden, säger Jonas Eklind, VD på Azelio.
Exeger gör solceller som fungerar i alla typer av ljus – från solljus till lampor. De har idag 82 anställda världen över, och en vision om att alla ytor som exponeras för ljus ska kunna generera elektricitet. Affärsidén kommer från kombinationen av solceller och fönster, där grundaren Giovanni Fili för tio år sedan hade en vision om att täcka alla fasader i Dubai med transparenta solceller. Från den idén har han nu uppfunnit en helt ny typ av solcell – som kan vara en del av i stort sett vilken produkt som helst.
– Idag satsar vi främst på portabel elektronik, såsom hörlurar, där vi gör en helt avgörande skillnad för användarna – med våra solceller integrerade i lurarna behöver man aldrig ladda dem igen. Produktion av el har aldrig varit så viktig som nu. Bara i USA gjorde man av med 143 TWH för att driva konsumentelektronik under 2017. Vi skulle behöva plantera 1,7 miljarder träd och låta växa i tio år för att kompensera för de koldioxidutsläppen som följer en sådan årsförbrukning, säger Giovanni Fili.
Skymining är en holistisk lösning på klimatförändring och jordförstöring, med sex anställda. Det företaget gör är kort och gott att plantera snabbväxande gräs på utarmad mark. Gräset absorberar koldioxid och görs sedan om till en kopia av fossila bränslen. En stor del av koldioxiden binds i marken som markkol – så att jordmånen över tid återskapas för framtida matproduktion. Odlingen sker på ett sätt som möjliggör för stora delar av ekosystemet att återvända. Företaget ser inte koldioxid som ett problem, snarare som en läkande resurs.
– Det räcker inte med att minska utsläppen, vi måste ta bort otroligt stora mängder koldioxid som redan släppts ut. De lösningar som finns idag är antingen för dyra eller för omogna för att rullas ut, vår affärsmodell är både lönsam, skalbar och redo för snabb expansion. Vi kan möjliggöra för våra kunder att ha råd att nå sina miljömål, vilket i sin tur möjliggör snabb skalning och mätbar påverkan på klimatet och våra jordar, säger Johan Nordström, styrelseordförande i Skymining.
PowerCell har en både tydlig och ambitiös mission – att rädda planeten. Företaget startades som ett forskningsbolag inom Volvokoncernen, men knoppades av 2008 och noterades på börsen 2014, och har idag 36 anställda. Bränslecellstekniken kan få bukt på problemen med hälsofarliga utsläpp i samband med förbränning av fossila bränslen i allt från personbilar, bussar, lastbilar till färjor, kryssningsfartyg och tåg. Själva teknologin i sig är inte ny – genom att låta vätgas passera genom bränslecellernas membran får man elektricitet och 80-gradigt varmt vatten vid kylning. De enda avgaserna är rent vatten.
– EU:s nya bestämmelser för koldioxidutsläpp för tunga fordon kräver att utsläppen ska minska med 15 procent till 2025. Enda sättet att klara det är genom elektrifiering, men för tunga fordon är dagens batterier inte kommersiellt gångbart. Bränsleceller ger samma energiladdning som ett fossilt fordon och är därmed ett mycket attraktivt alternativ för att klara koldioxidkraven, säger Per Wassén, VD på PowerCell Sweden AB.
Climeon omvandlar värme till ren el 24/7, oavsett vilka väderförhållanden som råder. De har utvecklat innovativ cleantech-utrustning och är nu världsledande inom att konvertera lågtempererad värme till el. Genom att utnyttja temperaturskillnader mellan varmt och kallat vatten eller gas, kan Climeon Heat Power-systemet konvertera lågtempererad överskottsvärme eller geometrisk värme till lönsam, ren el. Företaget grundades 2010 av Joachim Karthäuser och Thomas Öström, och har idag över 70 anställda.
Northvolt har en vision om att skapa världens grönaste batteri, med minimalt koldioxidavtryck och de högsta ambitionerna för återvinning. Detta för att möjliggöra den europeiska övergången till förnybar energi. Med sina innovationer vill de besegra klimatförändringen utan att kompromissa med viktiga ekosystem, överanvända naturresurser eller förorena vatten och mark. Northvolt bygger nästa generations litiumjonbatterier utifrån ett helt nytt koncept, med fokus på vertikal integration. Deras första, storskaliga batterifabrik etableras just nu i Skellefteå och delar av den beräknas vara i drift 2020. Northvolt startades 2016 av Peter Carlsson och Paolo Cerruti och har idag över 200 anställda.
HYBRIT är ett initiativ med målet att skapa fossilfri stål. 2016 gick SSAB, LKAB och Vattenfall ihop för att revolutionera stålmarknaden. HYBRIT siktar mot att ersätta koks, som traditionellt behövs för malmbaserad ståltillverkning, med väte. Resultatet blir världens första fossilfria ståltillverkningsteknik – med minimala koldioxidavtryck. Under 2018 inleddes arbetet med byggandet av en pilotanläggning i Luleå. Målet är att ha en lösning för fossilfritt stål år 2035. Om initiativet lyckas kan det innebära en minskning av Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent.
Pumped Hydro Storage kan erbjuda ett miljövänligt alternativ till kemiska batterier och ett billigt sätt att lagra energi på, med stor verkningsgrad. Traditionella pumpkraftverk har länge använts för att lagra energi och är den teknik som är överlägset störst inom energilagring globalt. Däremot går dessa pumpkraftverk i dagsläget bara att utnyttja där det redan finns vattendammar, som endast förekommer på ett fåtal platser i världen. Det nya konceptet går ut på att nyttja höjdskillnader även under jord.
– Vi undersöker just nu ett flertal nedlagda gruvor som skulle kunna vara lämpliga som pilotprojekt för vår unika teknik. Tillsammans med den hårdvarukonfiguration vi utvecklar arbetar vi också med mjukvaruutveckling för att optimera driften av när vi ska pumpa och när anläggningen ska generera el, säger Otto Werneskog, VD Pumped Hydro Storage.
Bild: Pete Linforth