Nyheter

Ny komposteringsteknik gör jord av avfall i rekordfart

Erik Tjernberg har länge varit en mångsysslare med uppdrag inom industrin, bland annat som montageledare och processoperatör. Vägen mot kompost-entreprenör inleddes när han startade en firma inom skogsröjning och fick insyn i hur skogsavfall hanteras.
– Efter hand blev jag intresserad av hur allt organiskt avfall i samhället tas om hand, eller rättare sagt inte tas om hand. I Sverige finns en enorm potential inom kompostering, endast 3 procent av det organiska avfallet återförs till jordbruket. I stället används tyvärr konstgödsel, säger Eric Tjernberg.
Biocompost AB samarbetar med kanadensiska företaget Xact Systems som utvecklat en maskin för kompostering. Biocompost har licens för att kunna tillverka maskinen i sju storlekar, den största är 18 meter lång med en volym på 125 kubikmeter och kan hantera över 20 ton per dygn.
Maskinen fylls med organiskt avfall, till exempel hästgödsel, rester från slakterier och mejerier, matavfall och fiberrester från pappersfabriker. I maskinens reaktortrumma som snurrar 240 varv per dygn med tillförsel av luft sätts en accelererad hygieniseringsprocess igång.
– Jämfört med traditionell kompostering där avfall läggs i en hög på marken så tar processen fem dagar i stället för fem månader. Smittoämnen och ogräs dör i processen och ut kommer ett miljövänligt jordförbättringsmedel som kan återföras till det naturliga kretsloppet. Användare av slutprodukten blir byggföretag, trädgårdshandel och lantbruk, säger Eric Tjernberg.
Den här metoden för att kompostera är relativt vanlig i stora delar av världen. Sverige ligger dock långt efter och marknaden är stor för Sundsvallsföretaget Biocompost.
– Biocompost har en spännande metod som ligger i linje med att göra världen mer hållbar. Det blir intressant att följa deras utveckling, säger SCAs innovationschef Magnus Viström.
Biocompost är en av fem utvalda startups från hela landet som antagits till Forest Business Accelerator – ett programsamarbete mellan BizMaker, SCA, IBM och RISE Processum för att snabba på bolagens resa ut på större marknader.
Foto: Katarina Lövgren