Nyheter

Mörka moln drar ner elpriset

Väderprognoserna ser mörkare ut, liksom även världsekonomin. Kombinationen gör att marknaden väntar sig lägre elpriser. Det här skriver Entelios.
Meteorologerna förutser en period med nederbörd en bra bit över det normala i Norden. Detta kommer ge en rejäl påfyllning när det gäller resursläget här. Ekonomerna ser mörkt på framtiden för världsekonomin, något som bidrar till att sänka priserna på råvaror och energi.
Inte tillräckligt med regn
Det kommer att regna mycket, men inte tillräckligt. Inte tillräckligt för att det ska bli ett överskott av vatten i vår resurssituation. Det är dock tillräckligt för att marknaden ska vänta sig en nedgång i de nordiska elpriserna. Anledningen till detta är kombinationen av nederbörd och sjunkande råvarupriser i Europa. Störst utslag ger detta på sommarkontrakten. De faller med mer än tio procent på en vecka.
Mörka europeiska moln
Råvarumarknaden i Europa präglas av fjolårets milda vinter. Kol- och gaslagren är fulla och efterfrågan efter nya leveranser av råvaror från övriga kontinenter är därför låg.
Makroekonomiskt har det dragit in mörka moln även över den europeiska industrin. Handelskriget har trissats upp och detta leder till att marknadsaktörerna ser mörkt på världsekonomin. Det gör även att aktörerna har lägre prisförväntningar på råvarumarknaden framöver.
Bild: Entelios