Nyheter

Dala Energi och Rättvik Energi går samman och letar nya delägare

Målbilden är ett samägt bolag där Dala Energi och Rättviks kommun fortsatt är ägare med en ägarandel och tillsammans men en ny ägare, fortsätta utveckla värmeverksamheten.
Verksamheten ska ha ett tydligt fokus på att skapa kundnytta och konkurrenskraft, där bolaget ska genom sin verksamhet bidra till positiv samhällsutveckling inom marknadsområdet.
– Energimarknaden står inför förändringar och fjärrvärmen skall klara av att möta konkurrens från flera alternativa lösningar, samtidigt också vara en del av alternativa energilösningar. För att klara framtidens utmaningar behöver våra värmeverksamheter tillhöra en större enhet eller ingå i ett kluster för att utveckla verksamheten, möta kunder och samhällets framtida behov, berättar Dala Energis vd Bengt Östling.
Dala Energi AB och Rättviks kommun Kommunhus AB, kommer tillsammans etablera ett nytt bolag för sina fjärrvärmebolag, Dala Energi Värme AB och Rättviks Energi AB. Vad företaget ska heta är inte klart.
Avsikten är därefter att sälja en del av aktierna i detta nya bolag till en extern part som kan tillföra ytterligare industriell expertis och stordriftsfördelar. EY har uppdraget att bistå parterna med finansiell- och juridisk rådgivning.
– Värmeverksamheterna i Rättvik och Leksand är relativt små och genom samgåendet med Dala Energi, bildandet av det nya bolaget och tillsammans med en ny delägare, får vi en stark värmeverksamhet som på ett effektivt sätt bidrar till att människor och företag kan leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt, berättar Annette Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande i Rättvik.