Nyheter

Två av tre bostadsägare vill installera solceller

Två av tre som äger sitt boende kan tänka sig att investera i solceller för att producera el till sin bostad. De som planerar att installera solceller inom det närmaste året gör det främst av miljöskäl och för att minska elkostnaderna. Många är också villiga att betala mer för en bostad med solceller. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank.
Två av tre som äger sitt eget boende kan tänka sig att investera i solceller för att producera egen el till sin bostad. De som planerar att installera solceller inom det närmaste året gör det främst för att de anser att det är miljövänligt (81 procent), för att minska sina elkostnader (77 procent) och för att man kan få bidrag till installationen (30 procent).
– Det här bekräftar solelsboomen och att de senaste årens starka utveckling fortsätter. Fler och fler upptäcker att egen solproduktion både är klimatmässigt och ekonomiskt smart, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.
Nästan fyra av tio är villiga att betala mer för en bostad med solceller
Samtidigt är det många som är positiva till solceller men som ändå inte planerar att installera det inom det närmaste året. 30 procent av de som är positiva men avstår tycker att det kostar för mycket att installera. 22 procent prioriterar andra investeringar på sin fastighet.
– Solceller kan vara en stor investering, men efter återbetalningstiden har man en kostnadsfri energikälla till hemmet. Det är en affär som i längden lönar sig för de flesta, säger Fredrik Nilzén.
23 procent av de som planerar att installera solceller inom det närmaste året gör det för att de tror att det kommer att öka värdet på fastigheten. Och nästan fyra av tio svenskar (38 procent) säger sig vara villiga att betala mer för en bostad som har solceller som energikälla.
Swedbank lanserar sollån
Den 15 maj lanserade Swedbank ett nytt lån för den som skaffar solceller, med en lägre ränta än vad ett lån utan säkerhet normalt har .
– Som stor aktör har vi möjlighet att hjälpa många människor att göra hållbara val. Den som installerar solceller bidrar aktivt i energiomställningen och när många gör samma sak blir kraften stor. Att producera egen solenergi är dessutom ekonomiskt rationellt. Därför vill vi att fler som är intresserade av solceller faktiskt också ska kunna göra slag i saken och installera det, säger Eva Trouin, chef privatmarknad och småföretag på Swedbank.
Bild: Bixia