Nyheter

Solel väcker företagens nyfikenhet

Näringslivets intresse för solenergi ökar i rask takt. Lycksele flygplats och Ansia Camping i Lycksele är två av aktörerna som just nu undersöker fördelarna med solel i kallt klimat.
Arctic Solar är ett samverkansprojekt med syfte att öka investeringstakten i solel bland små och medelstora företag i norra Sverige. Som en del i projektet besökte Peter Bäcklund från PiteEnergi och Linnea Rehnberg från Piteå Science Park nyligen Lycksele flygplats samt Ansia Camping i Lycksele.
Elanvändningen för campingplatser är snarlik kurvan för solpanelernas elproduktion, fördelat på årsbasis. De flesta campingplatser förbrukar mest el på sommaren när elproduktionen från solcellerna är som allra högst. Det gör att potentialen för solel är stor hos campingplatser i norra Sverige.
– En investering i solceller blir lönsam efter 10-12 år, lite beroende på anläggningens storlek, elpriser och andra faktorer. Man får inte heller glömma det stora PR-värde en satsning i solceller ger. Tar man in det i beräkningen så blir återbetalningstiden betydligt kortare, berättar Peter Bäcklund på PiteEnergi.
Även för Lycksele flygplats är potentialen för solel stor.
– En solcellsanläggning behöver inte nödvändigtvis monteras på taket av en byggnad. Här i norra Sverige är det särskilt bra att montera solel på marken eftersom snön bidrar till att reflektera ljuset. Med en genomtänkt design kan solelen dessutom skapa en grön och social mötesplats. Det är forskningsprojektet Solvåg i Piteå ett bra exempel på, säger Linnea Rehnberg på Piteå Science Park.
Projektet Arctic Solar drivs av Piteå Science Park och finansieras av PiteEnergi, Piteå kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord och Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Solvåg kommer att visas under konferensen BIOBASE i Piteå den 11 juni.
Bilden:
Lycksele flygplats undersöker fördelarna med solel i kallt klimat.