Nyheter

Rekordstor vinstutdelning på Södras stämma

Södras årsstämma beslutade om en utdelning på 1 795 miljoner kronor till medlemmarna och Lena Ek omvaldes som ordförande i styrelsen.
Styrelsens förslag till vinstdelning bifölls av föreningsstämman den 23 maj på Gummifabriken i Värnamo. Vinstdelningen på 1 795 miljoner kronor (868) motsvarar 41 procent av resultatet före skatt. Rörelseresultat för 2018 var 4 508 miljoner kronor.
Vinstdelningen består av utdelning på virkesleveranser med 10 procent (500 MSEK), utdelning på insatskapital med 10 procent (362 MSEK), och insatsemission med 60 procent (933 MSEK).
– Vi står väl rustade i dag, med välinvesterade och välskötta anläggningar som levererar stabila volymer av hög kvalitet. Det gjorde också att vi kunde möta den globala starka efterfrågan på våra produkter under 2018. Att nå ett rekordresultat under samma år som vi firade 80-årsjubileum var förstås särskilt glädjande. Utan våra duktiga medarbetare och engagerade ägare hade det inte varit möjligt, säger Lena Ek, ordförande för Södra.
Stämman behandlade 18 motioner som rörde ett antal olika ämnen, däribland två motioner om insatskapitalet.
Stämman beslutade också om nyval av Mats Sandgren till styrelsen. Antalet stämmovalda ledamöter uppgår till nio, alla med en mandattid på ett år.
Bild: Södra