Nyheter

NSK:s kamp mot piratkopior fortsätter med stort beslag av falska förpackningar i Kina

Uppdraget att stoppa tillverkningen av falska lager fortsätter med oförminskad styrka för NSK, där den senaste tidens beslag av falska NSK-förpackningar och etiketter i Hebei-provinsen i Kina illustrerar problemets omfattning. Mer än 23 000 falska lådor och kartonger, som beslagtagits i avvaktan på ytterligare utredningar och potentiella åtal, upptäcktes i Linxi County, Xintai City.
Koichi Uchida, chef för NSK:s GAM-IMBD-avdelning och medlem i JBIA (Japan Bearing Industry Association) och WBA (World Bearing Association), arbetar nära lokala myndigheter runt om i världen för att på laglig väg ta itu med produktförfalskare. Hans mål är att skydda NSK:s rykte och varumärke från att missbrukas på marknaden.
NSK har funnits på marknaden i över 100 år och byggt ett starkt varumärke, som erkänns runt om i världen för sina högkvalitativa och pålitliga lagerprodukter, vilka används i många olika branscher, inklusive bilindustrin. Detta är en av orsakerna till att NSK blivit ett mål för tillverkare av piratkopior.
Ohederliga distributörer som bygger sin verksamhet på piratkopior, riskerar inte bara sina egna företag – genom att köpa och sälja lager av sämre kvalitet – utan de drabbar även oskyldiga slutanvändare, som oavsiktligt köper dessa produkter i tron att de får ”den äkta varan” till ett reducerat pris. Sådana lager riskerar naturligtvis att haverera i förtid, till och med katastrofalt, och är därför en säkerhetsrisk. I sin tur har detta en betydande negativ inverkan på NSK:s varumärkesbild.
Utmaningen att komma åt tillverkare av piratkopior, särskilt i länder som Kina, är en tidskrävande och kostsam verksamhet. NSK fortsätter emellertid i sin obevekliga strävan att ta itu med problemet. Den senaste framgången i Hebei åstadkoms med hjälp av en utredare och kinesiska regeringstjänstemän. Beslaget hos förfalskarföretaget bestod av en stor mängd falska, premiumbärande märkesförpackningar, placerade på hyllor, staplade inuti säckväv eller helt enkelt staplade på golvet. Dessutom hittades bläckstråleskrivare och personer som producerar förfalskade kartonger. När man förhörde ägaren så medgav denne att samtliga beslagtagna förpackningar var falska.
Trots att beslaget i Kina var ett viktigt slag mot den falska lagerindustrin, utgör den tyvärr bara en liten del av det som tros ske globalt på marknaden. Därför fortsätter NSK och Uchidas team att bekämpa förfalskarna för att skydda företagets varumärkesbild och integritet.
Mer information om den falska lagerverksamheten finns på www.stopfakebearings.com, som är en WBA-webbplats som fungerar både som en plattform för att öka medvetenheten och som en pedagogisk plattform för att hjälpa användarna att bli mer upplysta konsumenter. Webbplatsen betonar vikten av att endast ha att göra med auktoriserade och betrodda källor.
Bilden:
Närbild av förfalskade NSK-förpackningar och etiketter.
Bild. NSK