Nyheter

EU ska verka för frihandel och en konkurrenskraftig klimatomställning

Inför valet till Europaparlamentet den 26 maj har Jernkontoret samarbetat med politikpodden Synfält Framåt. Fyra toppkandidater från Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet och fyra företrädare för stålindustrin har pratat om industrins hjärtefrågor på Europanivå.
Stålindustrin engagerar sig i valdebatten eftersom Europasamarbetet är viktigt för samverkan kring långsiktiga och hållbara lösningar, inte minst för klimatpolitiken. Samhället byggs till stor del av stål och utvecklingen i världen gör att efterfrågan på stål ökar. Svenskt stål skapar samhällsnytta.
– Skulle vi sluta producera stål i Sverige, som har världens renaste stålproduktion, så kommer det stålet att produceras någon annanstans, med negativa globala miljöeffekter som följd. I Sverige har stålindustrin lagt en tydlig vision – vi ska nolla mängden koldioxidutsläpp till 2045, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.
Lejonparten av den svenska stålproduktionen går på export, med ett värde på drygt 50 miljarder svenska kronor under förra året.
– Därför är det viktigt för oss att vi har en fungerande frihandel; att man kan handla med varor utan att stöta på tullar, kvoter, byråkrati eller andra hinder, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.
Stålindustrin har tagit fram en klimatfärdplan för branschen och i den redovisas vilka möjliga åtgärder som finns för att industrin ska bli fossilfri.
– En viktig förutsättning för att det här ska vara genomförbart är att företagen kan vara konkurrenskraftiga över tiden, alltså göra kontinuerliga investeringar. De viktigaste åtgärderna som vi ser för att få bort de stora mängderna utsläpp är ny teknik, och där behövs stöd till forskning från politikens håll. En annan stor möjliggörare är el. Vi behöver ett stabilt el- och energisystem, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.
Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, beskriver i podden att en samsyn kring hållbarhetsfrågorna bland stålföretag i Europa ökat väldigt hastigt.
– Initiativet som togs i Sverige med att försöka reducera järnmalm med vätgas, det har fått efterföljare nu i hela EU. Det är flera andra stålföretag som har annonserat att de tänker göra liknande satsningar. Vi törs nog säga att där har vi gått i spetsen för någonting väldigt bra, säger Jernkontorets tekniske direktör Gert Nilson i podden.
Under april och maj intervjuades fyra toppkandidater i Europaparlamentsvalet i politikpodden Synfält Framåt, som drivs av komikern Kristoffer Appelquist och journalisten Tobias Wahlqvist. Missa inte att lyssna på Jakob Dalunde (MP), Jytte Guteland (S), Jörgen Warborn (M) och Fredrick Federley (C) på synfältframåt.se eller där poddar finns.
Bild: Jernkontoret