Nyheter

S kräver en Lex Volkswagen

Socialdemokraterna presenterar ett nytt förslag som innebär att företag inom EU som fuskar med miljökrav ska kunna bötfällas. Bolag som strider mot EU:s miljökrav, såsom utsläppsnivåer för fordon ska kunna straffas.
– Volkswagens fusk har lett till sämre luft och därmed hälsa i EU. Bara i Sverige beräknas 8 000 personer dö i förtid av dålig luft. Det här är ett större och större problem och är nu det som skördar flest liv i världen och har gått förbi flera av de epidemier som varit värst. Den grymma orättvisan är att det är barn, sjuka och äldre som drabbas hårdast, säger europaparlamentariker Jytte Guteland.
Under den gångna mandatperioden har vi fått på plats viktig EU-lagstiftning som skärper miljökraven för att minska utsläppen och förbättra luftkvalitén. Vi har tyvärr under samma period också sett en utsläppsskandal som har uppdagats där fordonsföretag har fuskat med mätningen och kraven på utsläpp. I kölvattnet av detta antog Europaparlamentet en position som kräver att Kommissionen måste se över lagstiftning och garantera att reglerna efterföljs med bättre kontroller.
– Bolagen har sluppit ta ansvar fram tills nu. Det ska vara omöjligt att fuska till sig kunder genom att framstå som mer miljövänliga, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
Socialdemokraterna vill:
Att företag som fuskar med EU:s miljökrav som t.ex. utsläppsnivåer för fordon ska straffas genom att driva på för att Kommissionen ska göra överträdelseförfaranden och ge böter mot fuskande företag
Se till att EU:s luftkvalitetslagstiftning efterlevs bättre
Stärka konsumenters rätt att få ersättning från fuskande företag