Nyheter

De har bäst arbetsvillkor i sin bransch

Nyckeltalsinstitutet slog nyligen fast de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige. Nu presenteras de arbetsgivare som toppar listorna för respektive bransch. De listade branscherna är bland annat bygg, industri och finanssektorn. Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 700000 medarbetares faktiska arbetsvillkor.
Nu uppmärksammas landets mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivare
fördelat på bransch. Nyckeltalsinstitutet har listat vinnarna i följande branscher: bygg,
el/energi, fastighet, finans/försäkring, kommunsektorn, industri, region, statliga,
vatten/avfall/återvinning, privata tjänster, IT/telekom, stadsdelsförvaltning samt universitet
och högskola.
– Den här kartläggningen baseras på faktiska arbetsvillkor och objektiv statistik, och visar
vikten av att mäta och utvärdera medarbetarnas arbetsvillkor. De arbetsgivare som toppar
listorna har överlag väldigt bra arbetsvillkor, där HR-nyckeltalen är viktiga att följa i arbetet
att nå verksamhetsmålen. Att stå ut i konkurrensen är helt avgörande för att överleva i
framtiden och då måste man bilda sig en förståelse för de egna medarbetarnas arbetsvillkor ,
säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.
Resultaten baseras på insamlad statistik från 2018 och har genererats från en unik databas med information om över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från sammanlagt 330 företag och organisationer . Samtliga vinnare har uppnått höga poäng (över 136 poäng) i de index som resultaten baseras på.
Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, anställda per chef, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som bland annat lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras på faktorerna sjukfall, frisktal, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och
arbetsmiljöarbete.
Arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i sin bransch:
Bygg
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Habitek Byggentreprenad AB
2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Bostad
3. Bäst Hälsoindex: Peab AO Bygg Stab Centralt
El/engeri
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jämtkraft AB
Fastighet
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen AB
2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Locum AB
Finansiella
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Länsförsäkringar Västernorrland
2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: SBAB Bank AB
3. Bäst Hälsoindex: Länsförsäkringar AB
Kommuner
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Stockholm Stad
2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Järfälla kommun
Industri
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Kemira Kemi AB
Region
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Trafikförvaltningen Region Stockholm
2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Regional Utveckling Region Örebro
3. Bäst Hälsoindex: Hjälpmedelscentrum Region Västmanland
Statliga
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Vinnova
2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Svenska EFS rådet
3. Bäst Hälsoindex: Vinnova
Vatten/Avfall/Återvinning
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Nodra AB
Privata tjänsteföretag
1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Sveriges Radio AB
IT/Telekom
1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Aditro Shared Services AB & Aditro Enterprise AB
Stadsdelsförvaltning
1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Rinkeby Kista Stdf Stockholms Stad
Universitet/Högskola
1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås
Om Nyckeltalsinstitutet
Nyckeltalsinstitutets vision är att hjälpa organisationer och ge dem rätt verktyg för att förståsina medarbetares villkor. Nyckeltalsportalen® erbjuder kartläggningar och systematiska mätningar som ger en överblick över arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen.
Nyckeltalsinstitutet bildades 1996 och ägs av Civilekonomerna, Labora Konsultforum och Wise AB. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för HR-nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organisationer i Sverige. Mer information om Nyckeltalsinstitutets verksamhet finns på www.nyckeltal.se