Nyheter

Almi Invest investerar i Peafowls unika solcellsteknik

Almi Invest investerar fyra miljoner kronor i Uppsalabolaget Peafowl Solar Power, som utvecklar en unik transparent solcell. I emissionen på total fem miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till kommersialisering och verifiering av produkten.
Det unika med Peafowls solcell är att den kan göras transparent och färglös. Den kan därför placeras direkt på olika material eller enheter som ska strömsättas utan att det påverkar utseendet. Detta gör tekniken mycket intressant både för segment där designen är viktig och för segment där transparens är avgörande, som displayer och smarta fönster.
– Behovet att kostnadseffektivt, trådlöst och hållbart kunna ge låg men kontinuerlig ström till olika uppkopplande enheter och sensorer ökar kraftigt, säger Karin Edström, Investment Manager på Almi Invest. Här har Peafowl, med sin nydanande skalbara och miljövänliga teknik, goda möjligheter att nå framgång på en växande marknad.
Peafowl, som är en avknoppning från forskning vid Uppsala Universitet, är ännu i ett mycket tidigt skede, men har redan inlett flera kundprojekt. Bland annat ett samarbete med smarta fönsterföretaget Chromogenics, där man ska testa om Peafowls solceller kan driva deras dynamiska glas.
Solcellen produceras av billiga och hållbara material och visar på hög stabilitet och funktion under alla förhållanden, från tuffa utomhusmiljöer till lågt belysta inomhusmiljöer. Den är särskilt användbar för applikationsområden med behov av kontinuerlig men låg effekt och där det är dyrt eller omöjligt med strömförsörjning via kabel och/eller batterier.
– Den här investeringen är ett viktigt steg för oss som gör att vi kan komplettera teamet och ta oss an större kundprojekt, säger Jacinto Sá, grundare och vd Peafowl Solar Power. De nya ägarna för med sig värdefulla erfarenheter och kunskaper som kommer vara till stor nytta för hela bolaget och vi ser mycket fram emot att arbeta med dem.
Bilden:
Peafowl, med grundarna Cristina Paun och Jacinto Sá, utvecklar en unik transparent solcell.
Foto: Cecilia Tilli