Nyheter

SWESTEP har förvärvat patent på teknik som revolutionerar framställande av fossilfria drivmedel

SWESTEP AB har förvärvat fyra patent som möjliggör en än mer effektiv framställning av förnybara drivmedel ur avfall från pappers- och biomassa samt övrigt organiskt avfall och plaster, utifrån SWESTEP’s unika KDPteknik.
Därigenom kan mer förnybar energi utvinnas och detta till en betydligt lägre investeringskostnad än vad
alternativa lösningar kan erbjuda.
– SWESTEP’s teknik och de patent vi förvärvat innebär att det går att utvinna mer förnybar energi ur avfall
från pappers- och massaindustrin än tidigare. Dessutom är investeringskostnaden en bråkdel jämfört med vad alternativen kräver. Detta är en oslagbar kombination, helt i linje med vad vi sedan tidigare erbjuder för att hantera övrigt organiskt avfall och plaster i andra globala industrier, säger Karl-Magnus Mattsson, VD och grundare av SWESTEP.
Den grundläggande funktionen för KDP-tekniken är att konvertera organiskt avfall, som exempelvis lignin, till en flytande produkt vilken dels kan användas direkt som bränsle och till prestationskemikalier för plaster och
mediciner, dels kan användas som råvara för vidare förädling – exempelvis i form av hydrering till konventionell
diesel. Genom processkombinationerna som patenten omfattar erhålls en effektiv produktion av förnybara drivmedel ur i första hand träråvara, inklusive relaterat avfall såsom lignin. De tester som genomförts med lignin påvisar hög kostnadseffektivitet.
– Vi får fram 1 liter diesel från 3 kg lignin och biomassa. Blandar vi dessutom i en tredjedel vardera av ej
återvinningsbara plaster och papp-produkter, som annars bränns upp, får vi ut 1 liter diesel från 2,5 kg avfall, säger Karl-Magnus Mattsson.
Ytterligare tester och förfining av processen kommer att göras i SWESTEP’s planerade KDP-anläggning i
Ljungby. Det finns ett stort internationellt intresse för SWESTEP’s teknologi och bolagets orderbok uppgår till ett värde på över 1 miljard kronor. förväntas ske under 2020. Två av dessa anläggningar planeras att
uppföras i Sverige.
De första leveranserna av kundanläggningar förväntas ske under 2020. Två av dessa anläggningar planeras att
uppföras i Sverige.