Nyheter

Södra marknadsanpassar virkespriserna

Utbudet av grantimmer i Sverige och Centraleuropa är högt. Därtill visar den globala konjunkturen fortsatta tecken på avmattning vilket påverkar efterfrågan och prisbilden. Som en följd av detta sjunker marknadspriset på grantimmer och klensortiment.
– Anpassningen av timmerpriserna görs med anledning av det höga utbudet av skog som vi sett det senaste året tillsammans med en oroligare omvärld som skapar osäkerhet i marknaden säger Olof Hansson, Affärsområdeschef, Södra Skog.
Följande prisjusteringar görs:
-35 kr/m³fub för grantimmer
-25 kr/m³fub för klentimmer & kubb
Foto: Henrik Björnsson