Nyheter

Segulah III L.P. och Segulah IV L.P. avyttrar Gunnebo Industrier

Segulah och minoritetsinvesterare har ingått avtal med Crosby Worldwide Limited om försäljning av 100% av aktierna i Gunnebo Industrier Holding AB. Crosby, med huvudägare KKR North America Fund XI L.P., är ett globalt, marknadsledande företag med produkter inom lyfttillbehör och förankring.
Gunnebo Industrier är en internationell verkstadskoncern som tillhandahåller produkter inom lyft- och materialhantering till en global kundbas. Företaget grundades 1764 och har tillverkningsenheter i Sverige, Norge och USA med dotterbolag i nio länder och distributionspartners i fler än 50 länder.
Segulah förvärvade Gunnebo Industrier i augusti 2008. Under Segulahs ägande har Gunnebo Industrier avyttrat tre affärsenheter för att fokusera på lyfthantering och relaterade produkter. Utöver detta har Gunnebo Industrier genomfört omfattande operationella förbättringar. Koncernen genererade intäkter på 998 miljoner kronor under 2018.
– Detta är ett nytt spännande kapitel för Gunnebo Industrier, våra medarbetare och kunder. Vi kommer genom sammanslagningen att ytterligare stärka erbjudandet till våra kunder baserat på båda företagens kompetenta medarbetare, kompletterande produktportföljer och starka resurser. Vi ser fram emot att bli en del av Crosbys team, som delar våra värderingar – innovation, kvalitet och säkerhet, säger Fredrik Wiking, VD Gunnebo Industrier.
– Gunnebo Industrier har levererat ett starkt resultat de senaste åren under nuvarande koncernledning. Fördelarna med kombinationen av Crosby och Gunnebo Industrier är uppenbara. Det skapas ett starkare kombinerat företag väl positionerat för framtida tillväxt, säger Sebastian Ehrnrooth, ordförande Segulah Advisor AB.
Bild: Gerd Altmann