Nyheter

Industriell interoperabilitet ska upp högt på agendan

Automationen inom svensk processindustri inleddes på allvar under 1980-talet. Sedan kom digitaliseringen. Problemet var att de nya teknikerna utvecklades huvudsakligen inom var sin disciplin och inom var sin bransch. Därför blev det svårt att sömlöst skicka data ”över gränserna”.
Än idag är det besvärligt att utbyta såväl data som ritningar och 3D-modeller mellan ingenjörer, ekonomer och underhållsavdelningar. Det finns stora svårigheter även för olika branscher inom processindustrin att utbyta data. Vi måste på en mängd områden förbättra den industriella interoperabiliteten.
Definition
Interoperabilitet kan definieras som ”förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kommunicera med varandra”.
För att initialt råda bot på bristen av interoperabilitet och samtidigt annonsera starten på en ny svensk intresseorganisation arrangerade SSG och LCDM-projektet en Summit 2019 i ämnet.
– Hittills har utvecklingen i Sverige gått sakta och det är flera länder som ligger före oss, betonade Erik Molin från SSG och ForsCon och för dagen moderator för konferensen. Det handlar om att bygga digital infrastruktur och att standardisera överföring av data och av datoriserade modeller. Interoperabilitet är vad den svenska industrin behöver för att komma vidare.
Vissa lovande svenska projekt är dock igång och Erik Molin levererade en Cliff Hanger om LCDM-projektet. LCDM står för Life Cycle Data Management. Det handlar om att viktiga data om en processanläggning ska vara tillgängliga under hela dess livscykel och för alla discipliner som behöver data. LCDM-projektet har pågått två år och i slutet av konferensen presenterades viktiga resultat. Projektet är en del av det statliga PiiA-programmet – det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation.
Flera utländska koncept
Därefter berättade Peter Wallin från PiiA om förutsättningarna för digitalisering av svensk industri. Johnny Sundström från Stora Enso och Niklas Norén från Preem redogjorde för praktiska erfarenheter av interoperabilitet. Johannes Ris från företaget Byggstyrning presenterade de ”verktyg” som byggindustrin kan använda. Andres Dingvall Rauchwerger från SIS argumenterade för nyttan av standarder. Inom processindustrin förekommer en rad arbetssätt/branschstandarder som varit framgångsrika, framförallt inom vissa branscher – där olja & gas ligger långt framme – och i vissa länder – där Sverige definitivt ligger efter. Arto Marttinen berättade om finska THTH TIE-projektet. Erik Molin berörde READI som används av den norska Off Shore-industrin. Jason Robert från Shell redogjorde för hur CFIHOS och USPI används i företaget. Heiner Temmen från Evonik berättade om organisationen DEXPI och hur DEXPI-konceptet används.
Pilot som levererar
äst sista programpunkt på konferensen var presentation av den LCDM-pilot som tagits fram av LCDM-projektet som ingår PiiA-programmet. Piloten baseras på DEXPI som tillämpas på ett enkelt industriellt typfall. De deltagande företagen Hexagon, Siemens, SiteBase, Endress+Hauser och IFS visade hur modeller/data kunde överföras mellan de olika programvarorna.
– Det är alltså möjligt att överföra data, även om det ser väldigt tekniskt ut när vi visar det, kommenterade Erik Molin.
Data från olika källor går därmed att sammanföra till en ”digital twin” som ska innehålla all tillgänglig/behövlig information.
Sverige bidrar med sin bit
Erik Molin berättade att efter sommaren går LCDM-projektet in i nästa fas. Han visade ett tårtdiagram där bland annat THTH, CFIHOS och DEXPI hade var sina bitar.
– Men en del av tårtan är inte uppfunnen ännu. Vi vill etablera något i Sverige och bidra till en del av kakan, fortsatte Erik Molin. Som användare ska vi inte nöja oss med att betala för koncept och programvaror. Vi måste vara där och arbeta. Många företag i världen ingår i Joint Ventures. I sådana vill vi vara med.
Det är exempel på satsningar som Sverige behöver. Men branschorganisationer och industrin själv måste också engagera sig. Nu tas nästa steg efter LCDM-projektet. För att driva frågorna skapas en ny förening med namnet SEIIA – Swedish Industrial Interoperability Organisation.
– Föreningen ska bli den svenska noden för industriell interoperabilitet, säger Matti Tuikkanen, koordinator för LCDM och anställd på SSG. Vi ska starta samarbeten med motsvarande föreningar i andra länder och kommer att ha nära samverkan med SIS för att hjälpa oss att basera vårt arbete på globala standarder.
– Föreningen kan stötta industrin på vägen. Men krav måste komma från industrin, krav på programvaruleverantörer och maskinleverantörer. Samtidigt är det viktigt att frågorna lyfts till ledningsnivån i industriföretagen, menade Erik Molin.

Under konferensen fick vi se ett virtuellt pilotförsök på scen. Sedan kommer vi att få se piloter i våra verkliga svenska fabriker. Hoppas detta kommer att ske snart!
Bilden:
Heiner Temmen från Evonik berättade om organisationen DEXPI och hur DEXPI-konceptet används.