Nyheter

Renässans eller stagnation för basindustrin – vilken väg väljer Gävle?

Sedan finanskrisen har Sverige haft en svag utveckling i basindustrin, jämfört med andra västeuropeiska länder. Bland annat i Tyskland, Österrike och Finland har man återhämtat tappet i industriell produktion och ökat sin produktionsvolym – medan svensk basindustri har stagnerat.
Hur skulle utvecklingen i Sverige se ut om den hade legat på samma nivå som Tyskland, Österrike eller Finland? Vad skulle detta betyda för jobben och välståndet i Sverige? Vad krävs för att lyckas med industriell förnyelse? Och vad är prislappen för industriell stagnation? Hur ser basindustrins framtid ut i Gävleborgs län? För att diskutera detta arrangerar Industriarbetsgivarna ett industriseminarium i Gävle, torsdagen den 23 maj.
På seminariet presenteras en ny rapport ”Från stagnation till renässans för basindustrin – vilken väg väljer Sverige” av forskaren och samhällsdebattören Nima Sanandaji som konstaterar att svensk basindustri halkar efter jämfört med konkurrentländer. Långa och dyra tillståndsprocesser, höga arbetskraftskostnader och svårigheter att rekrytera rätt kompetens bidrar till att svensk basindustri stagnerar. Utifrån rapporten diskuteras basindustrins utmaningar och framtid i Dalarna.
I seminariet medverkar:
Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle
Johanna Svanberg, tillförordnad fabrikschef BillerudKorsnäs,
Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna
Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna
Tid: Torsdag den 23 maj, kl. 12.00–13.30
Plats: Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9 i Gävle