Nyheter

Handelskriget pressar ner elpriset

Kol- och gaspriset har gåt ner under de senaste två kvartalen. Orsaken till detta är den milda vintern i Europa, som har bidragit till att fylla på gas- och kollagren och svaga siffror från världsekonomin som leder till sänkta förväntningar på tillväxt och därmed lägre priser på råvaror. Det här skriver Entelios.

Nergångsperiod i världsekonomin
Den här veckan har handelskriget mellan USA och Kina blossat upp igen. Detta har inte bara skapat chockvågor på aktiemarknaden. Råvarumarknaden har också fått känna på den ökade rädslan för en nedgångsperiod i världsekonomin.
Spotpriset däremot …
Mycket riktigt ser vi fallande priser på terminsmarknaden (priserna för framtida elleveranser). Men spotpriset står sig starkt och går upp ytterligare en aning sedan förra veckan. Underskott i resursbalansen gör att det nordiska elpriset i högre grad påverkas av prisnivån i Europa.
Genomsnittspriset på el i Norden har hittills legat högre än det tyska spotpriset. Detta minskar exporten av el från Norden till Europa och bidrar till att vi periodvis importerar kraft istället. Denna funktion gör att vi sparar på resurser och därmed minskar risken för höga priser framåt nästa vinter. Baserat på nuvarande marknadspris, tycks marknadsaktörerna förvänta sig en ganska plan utveckling av spotpriset under resten av året.
Bilden:
Oenighet mellan Kina och USA bidrar till billigare el i Norden.
Foto: Entelios