Nyheter

Batterifabrik får regionalt investeringsstöd

Tillväxtverket bidrar till finansieringen av en ny batterifabrik i Skellefteå. Företaget Northvolt får ett regionalt investeringsstöd på 30 miljoner kronor. Totalt investerar företaget flera miljarder i batterifabriken.
Syftet med stödet är att säkra företagets tidplan att möta en ökad efterfrågan på batterier med storskalig produktion.
Northvolt investerar både i en fabrik för storskalig tillverkning i Skellefteå och i en forskning- och utvecklingsanläggning i Västerås. Verksamheten i Västerås beräknas komma i gång under 2019. Konstruktionen av första etappen i Skellefteå väntas bli klar under 2020.
Northvolt har tidigare fått statligt stöd av Energimyndigheten och innovationsmyndigheten Vinnova. Europeiska Investeringsbanken har bidragit till att finansiera anläggningen i Västerås och har även fattat ett principbeslut att bidra till finansiering av fabriken i Skellefteå. Flera stora företag har också investerat i Northvolt.
– Satsningen är strategisk för regionen, Sverige och industrin i Europa. Europeiska Investeringsbankens engagemang visar att EU-kommissionen ser batteritillverkning och återvinning av batterier som viktigt när vi går från fossil till förnybar energi, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.
Företag i vissa geografiska områden kan söka regionalt investeringsstöd av Tillväxtverket och ett flertal regioner. Under 2018 beviljade Tillväxtverket regionala investeringsstöd på totalt 126 miljoner kronor.