Nyheter

Fortums unika batteri- och vattenkraftslösning i Forshaga är nu i drift

Fortums innovativa lösning där ett storskaligt batteri kopplats samman med vattenkraftverket vid Forshuvud, Dalälven, är nu i drift. Med mer väderberoende elproduktion blir vattenkraften än viktigare som reglerkraft. Med det kommer även kraven på att snabbt kunna täcka upp när det mojnar öka.
Vattenkraften kan leverera stora mängder effekt men har svårt att hänga med i dessa snabba förändringar samtidigt som ett storskaligt batteri kan ge maximal effekt på några millisekunder. I Forshuvud har Fortum därför investerat i en lösning som kombinerar båda teknikers fördelar.
– Med batteriet tillför vi en välfungerande och exakt reglerkapacitet i det nordiska elsystemet som kommer att stärka reglerkraften i det nordiska elsystemet. Samtidigt förbättrar vi vattenkraften ytterligare, säger Martin Lindström, anläggningsansvarig för vattenkraftverken på Fortum.
Energilagret, bestående av ett större antal litiumjonbatterier, har nu tagits i drift vid Forshuvuds vattenkraftverk. Det är första gången som batterier används i det svenska elnätet för att stödja vattenkraft och förbättra reglerkraften. Energilagrets totala lagringskapacitet är på 6,2 MWh med en maximal effekt på 5 MW.
I Sverige står vattenkraften för närmare hälften av den totala elproduktionen medan den i Norge dominerar totalt med 96 procent. I takt med att vindkraften byggs ut så förändras även energisystemet, mer väderberoende elproduktion ökar behovet av reglerkraft för att hålla balansen i systemet, inte minst då korttidsreglering under en minut. Det har vattenkraften idag svårt att klara samtidigt som just snabbheten är batteriernas styrka. Lösningen i Forshuvud innebär att batteriet tar den snabba frekvensregleringen medan vattenkraftverket följer efter. Det här gör att det blir en bättre och snabbare frekvensreglering samtidigt som slitaget på vattenkraftverkets mekaniska delar minskar eftersom snabba förändringar förkortar deras förväntade livslängd.
– Detta är en unik lösning då det både förbättrar energisystemets funktion, ökar vattenkraftens betydelse och förlänger livslängden kraftverken. Det här projektet är högt prioriterat och kommer att utvärderas noga. Vår förhoppning är att denna teknik kan användas på andra kraftverk i hela Sverige, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft.
Installationen i Forshuvud bygger på erfarenheter från när Fortum tog fram detta koncept för två år sedan vid en kraftvärmeanläggning i Järvenpää, Finland. Investeringskostnaden ligger på ungefär tre miljoner euro.
Foto: Fortum