Nyheter

Barn över hela världen plockar skräp i svenskt initiativ

Den 16 maj är det dags för ”No Litter Day” då barn från jordens alla hörn ger sig ut för att plocka skräp. Under våren har miljoner barn och unga jorden runt lärt sig om nedskräpning genom initiativet ”No Litter Generation”.

– Barn och unga runt om i världen har under våren fått lära sig om konsekvenserna av nedskräpning och om FN:s globala mål för hållbar utveckling. På No Litter Day står barnen gemensamt upp för en renare värld, säger Magnus Bergmar, VD på World’s Children’s Prize (WCP).
Nedskräpning är ett stort problem världen över, men utmaningarna ser olika ut i olika delar av världen. Genom No Litter Generation utbildas barn om nedskräpningens konsekvenser och ger förutsättningar för barnen att finna lösningar. Barnen för vidare sina kunskaper till sin familj och bidrar till ett renare, tryggare samhälle – både lokalt och globalt. No Litter Day genomfördes första gången förra året, och engagerade 731 239 barn och 13 054 lärare i 1 957 skolor i 21 länder, som tillsammans samlade in 263 742 kg skräp.I början av juni i år får vi veta hur många ton skräp världens barn har fått ihop denna gång.
– På No Litter Day lär sig barn och unga om skräpets miljöpåverkan och hur vi tar hand om våra resurser på ett hållbart sätt. Tillsammans plockar barnen skräp och uppmanar samtidigt vuxenvärlden att göra mer för att nå visionen om ett samhälle där ingen skräpar ner, säger Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent.
–Samarbetet mellan World’s Children’s Prize och Håll Sverige Rent ger en unik möjlighet att mobilisera miljoner barn jorden runt för en renare värld. Det handlar inte om att städa utan om att lära och att sprida kunskap, säger Magnus Bergmar, VD på World’s Children’s Prize.
FAKTA
No Litter Day – en gemensam dag
Barn i Sverige firar No Litter Day tillsammans med barn i fattiga och konfliktdrabbade länder. Bland dessa finns barn som utnyttjats som soldater, skuldslavar eller i barnsexhandel. De plockar inte skräp för att städa upp efter vuxna, utan för att lära. Många av barnen får för första gången kunskap om hur nedskräpning på land och i haven drabbar miljön och deras egen hälsa.
Kimberly, tolv år från Zimbabwe ser fram emot No Litter Day.
”Förr var det jätteskräpigt och smutsigt här, men efter att vi i No Litter Generation uppmärksammat folk på miljöfrågor har saker faktiskt börjat bli bättre. Folk inte skräpar inte ner lika mycket längre, säger Kimberley till World Childrens Prize”.
No Litter Generation
No Litter Generation stöds av Svenska PostkodLotteriet, som ett led i Lotteriets satsning på att bidra till uppfyllandet av FN:s Globala Mål. Bland dem som ställt sig bakom World’s Children’s Prize som beskyddare finns Malala Youzafsai, drottning Silvia, den nu avlidne Nelson Mandela och Sveriges statsminister och barnminister.
Bilden:
Skräpplockare i Pakistan på No Litter Day 2018.
Foto: Håll Sverige Rent