Nyheter

Unik helhetslösning för bättre vård av kroniker i hemmet

Två av marknadens pionjärer inom health-tech, Alleato och Cross Technology Solutions, ingår ett partnerskap och erbjuder en helhetslösning för att monitorera patienter med kronisk sjukdom i hemmet.
Det är en unik paketlösning som ger vården tillgång till ett urval av medicintekniskt klassade sensorer för säker datainsamling och strukturerad och prioriterad patientöversikt. Helhetslösningen möjliggör individualiserad vård utanför vårdmottagningar i enskilda människors vardag.
Alleato är ledande inom sensorteknik och vårdtjänster i hemmet. Cross Technology Solutions har sin expertis inom att visualisera och strukturera patientdata som ger vården automatiskt en tydlig och prioriterad översikt över sina patienters mående. Tillsammans erbjuder bolagen en helhetslösning som innehåller tillgång till ett flertal medicintekniska sensorer, säker insamling av data från olika datakällor och automatisk och prioriterad patientöversikt som möjliggör beslutsstöd till vårdpersonal.
För att vården ska klara de utmaningarna de står inför med en växande och åldrande befolkning kommer tekniken enligt flera undersökningar att spela en avgörande roll speciellt vad gäller spektret av kroniska sjukdomar.
— Tillsammans har vi skapat en sammanhållen tjänst för att förbättra livskvaliteten och tillgången till adekvat vård i hemmet för flera hundratusen svenskar med kroniska sjukdomar, säger Fredrik Albertsson, vd för Alleato.
Båda bolagen har funnits länge i branschen och förstod tidigt vikten av att kvalitetssäkra och att arbeta efter erkända standarder. Resultatet är att de idag erbjuder en komplett och helt unik helhetslösning för att vårda patienter med kroniska sjukdomar i hemmet.
– Vi erbjuder ett komplett och anpassningsbart system för att följa patienter med kronisk sjukdom, och inte bara en utan med flera sjukdomar samtidigt. I dagsläget finns ett tomrum gällande strukturer för vård i hemmet, tillsammans fyller vi det så att vården kan flytta ut till människors hem, säger Thomas Bergqwist, vd för Cross Technology Solutions.
Helheten som erbjuds av de två ledande teknikbolagen är unik på den svenska marknaden. Paketlösningen fungerar som en one stop-shop och kommer att underlätta införandet av verksamhetsnära vårdtjänster för kroniska patienter i hemmet.
Bilden:
Thomas Bergqwist, vd för Cross Technology Solutions.