Nyheter

Unik drönartjänst hittar barkborren

IT-företaget Dianthus lanserar den världsunika webbtjänsten rapiddronemap.se för drönare i kampen mot granbarkborren. Tjänsten skapar snabbt och effektivt sammanhängande foton över skogen och gör det enklare för den enskilda markägaren att manuellt identifiera skadeangrepp. Dianthus har valt att erbjuda tjänsten gratis för enskilda privata skogsägare.
Den unika teknologin hos Rapid Drone Map gör drönarfotograferingen 5-10 gånger effektivare i jämförelse med traditionella metoder. Normalt kan man täcka ca 20 ha på ett drönarbatteri, medan man med Dianthus teknik kan täcka så pass mycket som 100-150 ha. Tjänsten skapar en sammanhängande karta av foton som sedan kan användas som underlag för att exempelvis hitta granar angripna av granbarkborre.
– För de flesta privata skogsägare i Sverige tar det inte mer än 20 minuter att skaffa sig en ögonblicksbild över markinnehavet, säger Dianthus VD Fredrik Walter.
Rapid Drone Map är resultatet av ett nära samarbete med skogsföretaget Sveaskog, som sedan några månader tillbaka använder Rapid Drone Map i dagligt arbete. Redan nu har Sveaskog använt tjänsten på mer än 400 platser runt om i landet. Tidigare kunde Sveaskogs fältpersonal bara följa drönarens filmning under själva flygningen, och då var det lätt att missa många vindfällen och granbarkborreangrepp.
– Nu kan vi med Rapid Drone Map vara betydligt effektivare. Med tjänsten skapar vi stora sammanhängande bilder som vi sedan i lugn och ro kan bearbeta på ett strukturerat sätt, säger Johan Ekenstedt, Teknikspecialist på Sveaskog.
Fredrik Walter berättar att intresset är stort från skogskonsulter som nu vill använda deras tjänst. En av konsulterna som starkt driver på användningen i södra Sverige är Anton Holmström, VD på SilvaPinealis. Han berättar att användningen av drönare har ökat kraftigt sen 2017, men att de flesta användarna har varit begränsade till att endast ha drönaren som en slags kikare.
– Dianthus tjänst gör nu drönaren till ett ännu effektivare redskap för att snabbt hitta granbarkborreskador, säger Anton Holmström.
Dianthus ser andra lämpliga användningsområden för Rapid Drone Map, t.ex, uppföljning av avverkning, gallring och röjning. Om ett år räknar Dianthus med att kunna erbjuda enklare analystjänster byggda med artificiell intelligens, och kommer då även att kunna erbjuda kompletta underlag till skogsbruksplaner utifrån drönarbilder.
Foto: Jennie Nilede