Nyheter

Ny sorteringsanläggning invigd

Pantamera-fabriken i Norrköping är en av Europas modernaste anläggningar, här återvinns närmare 9 miljoner burkar och flaskor varje dag. Nu har anläggningen uppgraderats ytterligare. Idag invigdes den nya sorteringsanläggningen för plaståtervinning som förbättrar kvaliteten på det återvunna materialet och minskar svinnet ytterligare.
I Sverige är vi bland de bästa i världen på att panta. Under förra året pantade vi över två miljarder burkar och flaskor, det är ett snitt på 201 pantade förpackningar per person.
– Det är ofattbara mängder pant som kommer in till vår anläggning i Norrköping. För oss är det av största vikt att alla burkar och flaskor vi samlar in materialåtervinns och används vid tillverkning av nya burkar och flaskor. Därför arbetar vi ständigt för att effektvisera systemet och maximera miljönyttan i pantsystemet. Med den nya anläggningen förfinar vi sorteringen ytterligare och får ett ännu renare material, säger Kjell Petersson, fabrikschef vid Returpack/Pantamera.
Möjliggör fler typer av plast
Den nya anläggningen möjliggör att fler typer av plast kan sorteras och att flödena av klar och färgad plast ytterligare förfinas. Tidigare har tekniken i sorteringsanläggningen byggt på optisk sortering av PET, men i samband med att pantsystemet öppnats för frivillig anslutning av juicer och smoothies blir det aktuellt med fler typer av plast. Nu är anläggningen även anpassad för att känna av olika typer av plastmaterial, såväl PET som HDPE och den lite ovanligare sorten PP.
– Vi har framförallt arbetat med sorteringen av plast, för att ytterligare kunna förbättra kvaliteten på klar PET och minska förlusten av PET i processen. Det här har gjort att andelen klar PET som går ut från vår anläggning har ökat i förhållande till hur mycket klar PET som kommer in, vilket är en miljövinst, fortsätter Kjell Petersson.
Under 2018 återvanns 17 822 ton klar PET och 4 539 ton färgad PET i Returpacks anläggning. Dessutom återvanns 18 356 ton aluminium och 1 354 ton korkmaterial.
Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i Norrköping. Här tar vi varje år emot 2 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna.
Foto: Crelle/Returpack