Nyheter

Miljövecka på SAS Institute

Gröna lT-lösningar, molntjänster under havsytan och extremväder till följd av klimatpåverkan var några av de ämnen som lyftes under SAS Institutes miljöevent i Solna. Stordåhd Kommunikation var på plats och bevakade att när miljömedvetenheten får styra blir miljön en kommersiell kraft.
Att det pågår klimatförändringar i världen har väl knappast undgått någon och just därför är miljöarbete av olika slag att prioritera vilket också många företag och verksamheter gör. På SAS Institute anordnar man sedan ett år tillbaka en miljövecka för företagets medarbetare där man uppmärksammar och lyfter olika frågor som rör miljön. Miljöarbete och tanken att hela tiden ge någonting tillbaka som skapar mervärden för andra är viktigt för företaget. SAS Sverige var först ut med att satsa på en hel miljövecka och inte en miljödag som tidigare varit standard inom företaget.
Nu hoppas man kunna inspirera medarbetare i fler länder att haka på miljöveckan. För att lyfta frågorna ytterligare och även dela med sig av sin kunskap bjöd man i år även in externa åhörare. Bland talarna fanns förutom från SAS även representanter från Microsoft och Knowit. Under dagen fick åhörarna se fler exempel på hur man genom innovation och teknik kan utveckla olika lösningar för att hjälpa människa och miljö till en bättre framtid.
Innovativa lösningar
Först ut bland talarna var Oscar Eriksson på SAS Institute som berättade om den snabbaste vägen att hjälpa miljön. Han underströk vikten av systemförändringar och att våra politiker också behöver ta sitt ansvar och även fatta en del rätt jobbiga beslut för att vi ska komma framåt med miljöarbetet. Lättaste sättet att hjälpa miljön är genom analys av data och AI. Stora företag och aktörer har inflytande och deras engagemang kan ha en stark effekt som har avgörande skillnad för miljön. Som exempel gav Oscar Eriksson solcellsparken i Cary där man använder sig av drönare för att hålla koll på solcellerna. De kan enkelt se till att allt står rätt till och även upptäcka om någon solcell exempelvis skadats.
– Skötseln av gräset i parken ser ett gäng får till att hålla i trim genom att beta där, vilket har visat sig vara mycket effektivt. Miljövänligare och dessutom sötare gräsklippare utan koldioxidutsläpp får man nog leta efter! Drönare, solceller och får är tre exempel på konkreta insatser som känns självklara på SAS. Alla verksamheter ser olika ut och behoven med, därför är det upp till var och en att ta med sig miljötänket och utveckla det efter förmåga och behov inom respektive verksamhet avslutade Oscar Eriksson.
Grön IT
På Microsoft tror man på gröna IT-lösningar. Miljöarbete är också viktigt inom företaget i stort och då även inom sälj vilket Henrik Steepler, Director Solution Sales, pratade om under sin föreläsning Tillväxt med grön data. På Microsoft har man på ett innovativt sätt löst hur man kan gå tillväga för att anlägga billigare datacenter som ju är en förutsättning för att kunna erbjuda smarta och effektiva molntjänster. Vad sägs om säkra och i ordets rätta bemärkelse vattentäta datacenter 1000 meter under vattnet? Ner med fiberkablar i det blå och svårare än så är det inte.
– På det här sättet använder vi utrusningen så effektivt som möjligt. Vi behöver exempelvis inte tänka på kylning av datahallar som annars är en stor kostnad som dessutom drar mycket el. Annars gäller det ju att anlägga datacenter nära sol- eller vindparker, det problemet har vi löst på det här viset istället, förklarar Henrik Steepler.
Minskade omkostnader gynnar även kunderna som endast betalar för molntjänster när de använder dem. Molntjänster i sig är också bättre för ekonomin och miljön i stort. Genom bra molntjänster kan fler jobba hemifrån vilket minskar antalet pendlare. För varför ha en bil om man bor i en storstad om man inte ens behöver pendla till och från ett arbete undrar Henrik Steepler. Och visst vore det intressant att se hur många som inte skulle känna att det behövde ha en bil och även kunde tänka sig ett liv utan den om de slapp pendla till jobbet varje dag. Han konstaterar att viljan inom företag och verksamheter att satsa på miljön generellt är stor. En eventuell merkostnad är inte längre ett hinder för en miljöinvestering.
– Om något är bra för miljön biter det argumentet mer än argument som handlar om ekonomi. Tjänar miljön på satsningen gör alla det, avslutar Henrik Steepler.
Hackathon för innovation och kreativitet
Vinnarna i SAS Institutes Hackathon ”Nordic Hack i SAS Viya i Real Life” gick av stapeln vid SAS Forums mars event i de nordiska ländernas huvudstäder. Uppdraget bestod i att utnyttja möjligheterna att skapa en algoritm baserad på data, analys samt den senaste teknologin från SAS Viya. I år deltog elva företag med lösningar inom vitt skilda områden. Tanken med tävlingen är att inspirera både kunder och leverantörer att utnyttja de tekniska möjligheterna på nya och kreativa sätt. Deltagarna har full frihet att välja vad de vill göra. Det är också upp till varje deltagare att välja vilka andra verktyg och programvaror de vill använda tillsammans med SAS lösningar för att utveckla och skapa sina tävlingsbidrag. Vinnarna av hacket som utsågs den 21 mars på SAS Forum i Oslo var Evry och Knowit på en delad förstaplats.
De vinnande lösningarna hade båda fokus på att bland annat geografisk data för att hjälpa människor i behov. Knowits lösning som presenterades på plats under seminariedagen i Solna hjälper flyktingar från krig eller naturkatastrofer att återfinna försvunna familjemedlemmar genom ansiktsigenkänning. Det viktiga med Hackathon är att samla de olika företagens kreativa krafter till att lösa problem. Tävlingsmomentet är viktigt för att skapa konkurrens och trigga tävlingsnerverna. Innovativa hackathon är bevis på att man på relativt kort tid kan komma fram till nya smarta tekniska lösningar.