Nyheter

Ladda elbilen säkert

Ladda elbilen säkert genom att ha koll på uttag, kablage och elcentral. Genom att följa rekommenderade riktlinjer eliminerar man onödiga risker som kan få förödande konsekvenser.
Informationen från bilförsäljare och biltillverkare till konsumenterna om vilka krav som ställs på elen hemma vid laddning av elbilen är ofta bristfällig. Idag finns det cirka 70 000 elbilar i Sverige som laddas dagligen och långt ifrån alla laddas på rätt sätt. Vad är det då man som konsument ska tänka på när man laddar sin elbil? Mikael Carlson på Elsäkerhetsverket reder ut begreppen, förklarar vad man ska tänka på och vilka riskerna är.
– Situationen är inte så svartvit som det ibland kan verka. Det finns nyanser och vissa parametrar som ökar risken för att det ska bli farligt. En gammal trävilla med torr träfasad och med en gammal elinstallation utgör till exempel en högre risk. Att ladda en bil kräver hög effekt under lång tid. Det ställer helt andra krav på hemmets elinstallation än de saker som brukar anslutas till vägguttagen, säger Mikael Carlson.
Räddningstjänsten gör cirka 150 utryckningar per år vid brand i fasta elinstallationer. Uttag är den näst vanligaste brandorsaken, efter elcentralerna. Hög belastning och elinstallationens ålder är två riskfaktorer. Elmaterielens egenskaper försämras över tiden och är det till exempel 40 år gammal el i huset så behöver man kolla upp det innan man börjar ladda bilen.
– Det är viktigt att du som konsument har koll. Bilförsäljarna saknar kunskap om din elanläggning hemma och de har heller inget ansvar för din laddning, om jag ska vara krass. Du är skyldig enligt lag att kontrollera och ansvara för din egen elinstallation hemma, säger Tomas Ekman på Länsförsäkringar.
Det finns broschyrer med rekommendationer från Elsäkerhetsverket som bilhandlarna skulle kunna ta del av och informera kunderna om i större utsträckning.
Den senaste utgåvan av Elinstallationsreglerna som släpptes 2017 innehåller ett nytt avsnitt- 722, som omfattare laddinfrastruktur för elfordon. Låt ett registrerat elinstallationsföretag granska ditt elnät. Ibland kan det krävas en nyinstallation för att det ska bli säkert.
Elsäkerhetsverket har avrått från att använda Schukouttag för laddbara bilar.
– Schukouttag är avsedda för vanliga elprylar. En hög belastning under lång tid är de inte avsedda för och ökar risken för varmgång och brand. Det finns än så länge inte så mycket statistik att tillgå då huvudparten av dagens elbilar tillkommit bara under de senaste fyra-fem åren.
Istället för att förbjuda laddning via Schukouttag så rekommenderar Elsäkerhetsverket att installera en laddbox enlig Mod 3 med Typ-2 don. En laddbox är en kontrollåda som installeras fast mot elanläggningen. Laddboxen ska inte ha några andra kopplingspunkter, vara egensäkrad samt ha jordfelsbrytare med DC-skydd. En sådan laddpunkt klarar av höga kontinuerliga effekter samt övervakar och styr laddningen. Laddboxen har dessutom ett inbyggt skydd mot in- och urkopplingar under belastning.
– Vi på Länsförsäkringar rekommenderar också våra kunder att använda en laddbox vid laddning av elbil vid hemmet. Om laddboxen kopplas in enligt instruktion av en kunnig elektriker från ett elinstallationsföretag så kommer du att kunna ladda bilen på ett säkert sätt, fortsätter Tomas Ekman.
Installation av laddboxar kräver särskild kunskap, och ligger därför inte inom verksamhetstypen bostäder även om installationen görs i en bostad.
– Säkerställ att de du anlitar har rätt kompetens. Kolla att elinstallationsföretaget är registrerade för verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användning av el” på Elsäkerhetsverkets webbsida och fråga efter referenser. Kom ihåg att din elinstallation är ditt ansvar och att du som medveten konsument måste vara påläst, avslutar Mikael Carlson.
Bild: DEFA