Nyheter

Företagskunder tycker inte att deras försäkringsbolag hänger med i utvecklingen

Rapporten World Insurance Report från Capgemini och Efma visar att både privat-och företagskunder anser att deras försäkringsbolag inte hängt med i utvecklingen. Rapporten lyfter nya typer av risker som uppkommit, som till exempel cyberattacker och miljökatastrofer. Rapporten täcker 28 länder och det som oroar svenskarna mest är försäkringsfrågor som rör cyberattacker och hälsorelaterade risker.
Globalt sett visar rapporten att kunder anser att det finns stora brister hos försäkringsbolagens tjänsteutbud idag. De är främst oroade över att deras försäkringar inte hängt med i utvecklingen och därför inte kan erbjuda det skydd som krävs inom framväxande riskområden som miljöhot och cybersäkerhet. Kunderna anser sig vara redo för mer omfattande och dynamiska försäkringsalternativ. Det finns en efterfrågan från kunder inom både privatmarknaden och företagssidan, som önskar att bolagen tar nästa steg i utvecklingen
– Det finns idag en utökad riskbild inom nya områden som bolagen tidigare inte haft insikt i, vilket förändrar landskapet inom försäkringsbranschen. Det finns stora möjligheter för bolag att ingå nya partnerskap och utnyttja kapaciteten i data och befintlig teknik, för att se makrotrender i sin omvärld och kunna förutspå kommande risker. Därmed kan man bli en mer proaktiv försäkringsgivare gentemot sina kunder, säger Kevin Jiang, försäkringsexpert på Capgemini Invent i Sverige.
Tre insikter från World Insurance Report 2019

  • Försäkringsbolag missar nya risker
    Rapporten identifierar fem makrotrender som kan utgöra potentiell risk för försäkringskunderna. Dessa är bland annat nya hälso- och medicinska risker samt olika typer av risker kopplade till vårt förändrade klimat. Mindre än 25 procent av rapportens företagskunder samt 15 procent av de privata kunderna anser att deras nuvarande försäkring är tillräcklig.
  • Stort gap mellan risk och skydd
    Rapporten visar att 69 procent av svenska privatkunder upplever att de har medel- till hög risk att drabbas av cyberattacker. Ändå är det bara 0,8 procent av dessa som har ett fullskaligt skydd för intrång eller annan typ av attack. Detta kan jämföras med de globala sifforna som är 83 respektive 3 procent.
  • Kunderna är redo
    När landskapet inom försäkringsindustrin förändras så visar statistiken att kunderna är mer redo än sina leverantörer. 55 procent av respondenterna hävdar att de är redo att pröva nya försäkringsmodeller men bara 26 procent av försäkringsbolagen investerar i nya modeller. 37 procent av kunderna är villiga att dela med sig av ytterligare uppgifter för att få utökat skydd och nya tjänster. Dock är det bara 27% av försäkringsbolagen som har förmåga att hantera kunddata för att skapa nya riskmodeller.

Metod

World Insurance Report (WIR) 2019 täcker tre försäkringssegment – liv-, skada och sjukförsäkring. Årets rapport bygger på forskningsinsatser från två primära källor – 2019 Global Insurance Voice of Customer Survey och 2019 Global Insurance Executive Interviews. Tillsammans täcker detta insikter från 28 länder: Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hong Kong, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Norge, Filippinerna, Polen, Portugal, Singapore, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. För mer information: www.worldinsurancereport.com

Bild: Greg Reese