Nyheter

SolTech Energy vann innovationspris

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.
SolTech Energy har fått pris för ShingEl, en takpanna med integrerade solceller som ersätter ett traditionellt tak. ShingEl vann i klassen – Responsible & Renewable Innovations.
Den svenska prisceremonin för Quality Innovation Award 2018 ägde rum på Bonnier Conference Center i Stockholm, den 7 februari 2019. Därefter hölls den internationella ceremonin i Peking, den 27-28 februari, i närvaro av vinnare från respektive deltagande land. Utmärkelsen är ett samarrangemang mellan kvalitetsinstituten i flera länder. SIQs partners i Sverige är Vinnova och Deloitte Sverige – båda medlemsorganisationer i SIQ.
Juryns motivering:
”SolTech Energy har utvecklat takpanelen ShingEl, med integrerad solcellsteknik som ersätter andra takmaterial. Istället för att lägga en tjock panel ovanpå taket finns solcellerna integrerade i själva taket. Förutom materialbesparingen blir det ett snyggare tak som höjer byggnadens värde. Energin som genereras kan användas till driften av fastigheten och överskottet kan säljas tillbaka till el-leverantören. Vid utvecklingen har stor vikt lagts vid ett livscykelperspektiv vilket har lett till att hela 90% av den byggnadsintegrerade solcellspanelen är återvinningsbar. Taksystemet tål snö och är testat för det nordiska klimatet. Det är dessutom starkt nog att gå på, och till och med starkare än en traditionell betongpanna.”
Stefan Ölander, vd SolTech Energy:
– Det är med stor glädje vi tar emot priset. Det är ett bevis på att vi ligger rätt i tiden med våra produkter. Anna Svensson, som har drivit utvecklingen och produktionen av SolTech ShingEl, har gjort ett fantastiskt arbete. Hennes hängivenhet och kunskap har bidragit till att vi får äran att ta emot detta fina pris.
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.