Nyheter

Näringsminister Ibrahim Baylan inviger europeiskt industriprojekt i Göteborg

Tisdag 14 maj reser näringsminister Ibrahim Baylan till Göteborg för att tillsammans med delar av industrisverige och andra europeiska branschrepresentanter medverka vid lanseringen av det europeiska industriprojektet Arrowhead Tools.
Arrowhead Tools leds av Luleå Tekniska Universitet och bygger vidare på det tidigare svenskledda industriprojektet Arrowhead. Arrowhead Tools syftar till att utveckla och sprida digitala verktyg för ökad flexibilitet, särskilt inom industriell produktion. Målet med projektet är att halvera kostnaderna för utveckling och införande av digitaliserings- och automationslösningar, vilket skulle ha stor betydelse för Sveriges och Europas konkurrenskraft. Projektet har en budget på cirka 94 miljoner euro och omsluter totalt 84 parter.