Nyheter

Industriellt Ethernet och trådlöst växer stadigt

HMS Networks presenterar nu sin årliga analys av marknaden för industriella nätverk med fokus på nya installerade noder inom fabriksautomation globalt. Som en oberoende leverantör av lösningar för industriell kommunikation och det industriella Internet har HMS en betydande inblick i den industriella nätmarknaden.
Här är några av de trender som de ser inom industriell kommunikation under 2019.
Fortsatt tillväxt för industriellt Ethernet
Förra året konstaterade HMS att industriellt Ethernet för första gången passerade traditionella fältbussar, och denna utveckling fortsätter 2019. Med en stadig tillväxt på 20 % (22) utgör industriell Ethernet nu 59 % av den globala marknaden (jämfört med till 52 % förra året). EtherNet/IP är det största industriella Ethernet-nätverket med 15 % av marknaden, men PROFINET har nästan kommit ikapp och ligger nu på 14 %. Därefter följer EtherCAT på 7 %, Ethernet POWERLINK på 5 % och Modbus-TCP på 4 %, vilka alla visar stabil tillväxt.
Nedgång för fältbussar
För första gången minskar fältbussar med -5 % (jämfört med en tillväxt på 6 % förra året), och står nu för 35 % av de nya installerade noderna. Den dominerande fältbussen är fortfarande PROFIBUS med 10 % av världsmarknaden, följt av CC-Link på 6 % och Modbus-RTU på 5 %.
Reflektioner kring den industriella Ethernet-tillväxten och fältbussnedgången
– Övergången till industriellt Ethernet fortsätter och den drivs främst av behovet av hög prestanda och behovet av integration mellan fabriksinstallationer och IT-system/IIoT-applikationer, säger Anders Hansson, Chief Marketing Officer på HMS.

– För första gången ser vi att traditionella fältbussar faktiskt minskar när det gäller nya installerade noder. När det gäller industriellt Ethernet ser vi god tillväxt för många nätverk – för de etablerade Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, POWERLINK och Modbus-TCP, såväl som för de nätverk som ingår i kategorin ”other Ethernet”. Denna fragmenterade Ethernet-bild är väldigt intressant, och ett tydligt kvitto på att industriellt Ethernet aldrig standardiserades till ett enda nätverk såsom många förutspådde när de Ethernet-baserade nätverken började utvecklas på 1990-talet. Precis som fältbussarna så används olika Ethernet-nätverk för olika ändamål beroende på industriell tillämpning.
Fortsatt stark drivkraft för trådlösa lösningar
Trådlös teknik växer också stadigt med 30 % (32) och står för 6 % (6) av den totala marknaden. Inom trådlöst är WLAN den mest populära tekniken, följt av Bluetooth. ”Trådlöst används alltmer av maskinbyggare och systemintegratörer för att skapa nya, innovativa automationsarkitekturer. Användare kan minska mängden kablage och skapa nya lösningar för uppkoppling och styrning,” säger Anders Hansson. ”Vi ser också ökad aktivitet globalt kring cellulär teknik (t ex Private LTE/5G-nätverk) för att möjliggöra smart och flexibel tillverkning i fabriker.”
Regionala nätverksvariationer
I Europa och Mellanöstern är EtherNet/IP och PROFINET ledande och PROFIBUS används fortfarande i stor utsträckning. Andra populära nätverk är EtherCAT och Ethernet POWERLINK. Den amerikanska marknaden domineras av CIP-nätverken, med en tydlig rörelse mot EtherNet/IP. EtherCAT fortsätter att ta marknadsandelar. I Asien sticker inget nätverk ut som verkligt marknadsledande, men PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT, Modbus och CC-Link används mycket, och Ethernet-versionen CC-Link IE Field vinner också mark.
Studiens omfattning:
Studien innehåller HMS´ uppskattning för 2019 baserat på antal nya installerade noder år 2018 inom fabriksautomation. En nod definieras som en maskin eller enhet som är ansluten till ett industriellt nätverk. De presenterade siffrorna representerar HMS´ konsoliderade syn, med beaktande av insikter från kollegor i branschen, egen försäljningsstatistik och övergripande uppfattning av marknaden.