Nyheter

NSK:s MO-lager förlänger livslängden i transportbandstillämpning

En anläggning för bearbetning av vegetariska produkter i Tyskland har nått betydande fördelar efter installation av MO-lager (Molded-Oil) från NSK. Bytet till NSK:s MO-lager har främst hjälpt företaget att förlänga lagerlivslängden på en kritisk transportör från två veckor till 40, vilket medfört stora besparingar i underhållskostnader och minskade produktionsstopp i processen.
Eftersom företaget snabbt ville lösa problemet med dessa ofta förekommande lagerhaverier och även minska de därmed sammanhängande kostnaderna och tidsförlusterna, bad företaget NSK att undersöka saken.
Under inspektionen upptäckte NSK:s experter snart orsaken. På grund av de strikta hygienkraven, som krävdes av livsmedelsindustrins föreskrifter, rengjordes systemet ordentligt och regelbundet. Det visade sig emellertid att rengöringsprocessen ledde till att avsevärda mängder vatten trängde in i lagren och, som ett resultat, tvättade bort smörjfettet.
För att ta itu med de utmaningar som de täta tvättcyklerna innebar, rekommenderade NSK byte till företagets MO-lager.
Ett speciellt tribologi-koncept (tribologi är vetenskapen om slitage, friktion och smörjning) har implementerats för Molded Oil-lager. Till exempel är lagren utrustade med NSK:s egenutvecklade, oljeimpregnerade material, vilket innefattar smörjolja och ett oljelaterat polyolefinharts. Detta material släpper regelbundet ut smörjmedlet, som inte kan tvättas ut på grund av dess konsistens, under en lång period. Samtidigt hindrar bärmaterialet vatten eller fasta föroreningar från att tränga in i lagret.
Genom byte till MO-lager har livslängden vid anläggningen ökat från två veckor till mer än nio månader. Detta framgångsrika resultat bekräftar än en gång NSK:s ”tumregel”, att MO-lager uppnår minst dubbla livslängden i jämförelse med konventionella fett smorda lager i vatten- och dammförorenade miljöer. I detta speciella fall ökade livslängden med en faktor 40.
Anläggningen upplever också många andra fördelar. Till exempel förblir driftsmiljön ren eftersom det inte finns några utsläpp av fett och ingen olja behöver fyllas på igen. MO-lager är därför idealiska för livsmedelsindustrin, där grundliga och frekventa rengöringsprocesser är nödvändiga. Användningen av rostfritt stål för lagerkomponenterna bidrar också.
NSK levererade lagren med högeffektiva kontakttätningar (DDU) på båda sidor för ännu högre skyddsnivå. Detta alternativ är tillgängligt i standardutbudet av MO-kullager. Molded-Oil finns tillgängligt även i sfäriska rullager och koniska rullager.
De speciella egenskaperna hos MO-lager och andra lagerserier som utvecklats av NSK för tillämpningar inom livsmedelsbearbetning beskrivs i en ny broschyr, som finns tillgänglig som e-bok på www.nsk-literature.com.
Bilden:
1) Vatten från frekventa tvättcykler orsakade att fett avlägsnades från lagren i denna transportör.