Nyheter

Tekniska verken spelar schack mot segregation

Näringslivet Möter Förorten är ett projekt som syftar till att motverka segregation genom schackspel. På så sätt skapas unika möten över gränser där deltagarna lär känna varandra på lika villkor. Tekniska verken, som bedriver ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete, är samarbetspartner under schackturneringen i Linköping i morgon fredag den 10 maj.
Eventet arrangeras i Skäggetorp Centrum och innebär att barn och ungdomar från Skäggetorp paras ihop med en näringslivsprofil, politiker eller kändis i lag om två, de möter sedan de andra lagen i en parschacksturnering.
Från Tekniska verken i Linköping medverkar Mile Elez, teknisk direktör, Fredrik Remneblad, marknadsdirektör och Anna Nestun, marknadskommunikationschef.
– Tekniska verken jobbar för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet med visionen att bygga världens mest resurseffektiva region. Men det kan bara bli verklighet om alla som bor här bidrar med sina olikheter, erfarenheter och perspektiv. Tekniska verkens jämställdhets- och mångfaldsarbete handlar om ömsesidig respekt, likabehandling och icke-diskriminering och den strategin genomsyrar hela Tekniska verken-koncernen både i rollen som arbetsgivare och i kundsamarbetet. Det här arrangemanget är ett jättebra sätta för oss att skapa dialog med unga i Skäggetorp, säger Louise Martin Linge, marknadskommunikatör på Tekniska verken.
Andra som deltar från näringslivet är bland annat Borgmästare Lars Vikinge, skådespelare Viktor Åkerblom, idrottsstjärnorna Naim Terebunja och Thomas Massamba, politikerna Muharrem Demirok och Björn Alling och näringslivsprofiler från Saab, PWC, Vricon Systems, Sick med flera.
När: Fredagen den 10:e Maj kl 14.00 – 18.00
Var: Skäggetorp Centrum.
Näringslivet Möter Förorten har arrangerats i 5 år och finns idag i Stockholm, Göteborg och Linköping. Det är svenskt schacks sätt att på ett positivt sätt skapa viktiga möten och motverka segregation.
Hemsida: http://naringslivetmoterfororten.se